پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (0.9 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ابلیس دارای علم بیشتری از انسان است. این علم چه نوعی علمی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ندارم؟ اگر بنده برای آموزش این علم متقبل هزینه شوم، حکم چگونه خواهد بود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با کامل بودن علم امام منافات ندارد؟ چرا؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در چه ماخذی می توانم راجع به علم ستاره شناسی و علم اعداد اطلاعاتی بدست بیاورم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم به علت از آن نظر که علت است، مستلزم علم به معلول است یعنی چه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نتیجه پیشرفت برق آسای علم در آخر الزمان چیست؟آیا نباید در آخر الزمان پیشرفت علم متوقف شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

امام على(ع) فرمود: «علم دو گونه است: سرشتین(ذاتى) و شنیدنى و اگر علم سرشتین نباشد، علم شنیدنى سودى نمى بخشد». معنای این حدیث چیست؟ لطفا توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا علم حضوری الزاماً بدون حس حاصل می‌شود، یا این‌که می‌توان از طریق حس نیز به علم حضوری و شهودی رسید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مقصود از حدیثی که می‌فرماید: علم و دانشی که اصلاحت نکند گمراهی است، کدام علم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردم مى‏گويند: «هر كس نذرى داشته باشد و عَلَم روى شانه‏اش نشيند و او به عَلَم پول ببندد نذرش قبول می‌شود» افراد زيادى به عَلَم اعتقاددارند، آن‌ها مى‏گويند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صاحبان علم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پیشینه علم حضوری


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عرب جاهلی و علم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مراد از علم لدنی چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم خداوند؛ نظریه ابن سینا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم بهتر است یا مؤمن بودن؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صحیح است که اگر ابوذر آنچه را سلمان می‌دانست و در قلب خود داشت، می‌فهمید، سلمان را می‌کشت؟ و آیا میتوان متن را اینگونه ترجمه کرد که ضمیر در «لقتله» به علم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقتی یک مورد، قابل اثبات نباشد پس ادعای علم مطلق باطل می‌شود.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تاریخچه علم اصول و رجال ودرایه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم حجاب اکبر است یعنی چه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرق بین ایمان و علم چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ائمه از جهت علم برابر هستند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دین با علم منافات دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا علم تمام امامان (ع) برابر است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا از نظر قرآن؛ حکمت با علم فرق دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا خداوند نسبت به دردها علم حضوری دارد، پس او هم درد دارد؟ اگر بگویید علم دارد، ولی درد ندارد تناقض است. لطفا دلیلی غیر تنزیهی و فلسفی بفرمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ایمان چه رابطه ای با علم وآگاهی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اهل علم به چه کسانی می گویند و دلیل آن چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام؛ تفاوت میان مبادی و مبانی یک علم چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم اجمالی و تفصیلی چیست؟ و موارد آن‌را بیان کنید.


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image