پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.45 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ریشه اعتقاد به تعارض علم و دین چیست؟ و چرا این دیدگاه در جهان غرب طرفدارانی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا از نظر اسلام بین علم و دین تعارضی وجود دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در نتیجه نمی‌تواند مقابل مباحث علمی که به کشف واقع می‌پردازند بایستد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علم و دین در غرب با یکدیگر در تعارض دیده می‌شوند، نظر شما در این مورد چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برخی بر آنند که علم و دین سرسازگاری ندارند و هر کس باید یکی را انتخاب کند؛ زیرا هر قدر علوم تجربی پیشرفت می کند، دچار تضاد بیشتری با کتاب های مقدس می شود


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

این بخش گزیده‌ای آزاد است از کتاب محققانه: عبدالحسین خسروپناه، رویکرد استاد مطهری به علم و دین، قم: نشر معارف،۱۳۹۰ش.]{V


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسیحیت تحریف شده با مفاهیمى نارسا و غیر معقول، در کنار حاکمیت استبداد و اختناق رجال کلیسا و نیز تعارض عقل و علم با آموزه هاى انجیل متحرَّف، باعث شد تعارضى


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسیحیت تحریف شده با مفاهیمى نارسا و غیر معقول، در کنار حاکمیت استبداد و اختناق رجال کلیسا و نیز تعارض عقل و علم با آموزه هاى انجیل متحرَّف، باعث شد تعارضى


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

استناد بهائیت به قرآن و تعارضات بیانی آنها در مورد هزار ساله بودن دین چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

انواع ترابط علم با دين را تبيين کنيد و ديدگاه مورد قبول انديشمندان مسلمان درباره رابطه علم و دين چيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نسبت علم و دین چیست ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

الف) آيا دولت و افراد مي‎توانند كسي را به اقرار خداوند متعال و تغيير دين اجبار نمايند؟ ب) آيا آية شريفة «لا اكره في الدين»[1] با حكم ارتداد در دين تعارض


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا علم با دين ناسازگار است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان از آیه شریفه (لا اکراه فی الدین) این نتیجه را گرفت که دین نمی تواند آزادی را محدود کند؟ در واقع اگر تعارض باشد حق تقدم با آزادی است نه دین


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آنچه در فکر دینی اسلامی - شیعی مطرح است این است که در مباحث علم و دین نوعی تعامل و همراهی وجود دارد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مطالعات علم و دین در سال‌های اخیر بر فلسفه علم و تأثیر پیش‌فرض‌ها بر آن بیش از پیش تأکید می‌شود، علت آن چیست؟ این پیش‌فرض‌ها را در کدام بخش از دین باید


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دین همانند علم قابل رشد و توسعه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

الف) آيا دولت و افراد مي‎توانند كسي را به اقرار خداوند متعال و تغيير دين اجبار نمايند؟ ب) آيا آية شريفة لا اكره في الدين (بقره/ 256) با حكم ارتداد در دين تعارض دارد؟ (شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين.)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جنین شناسی؛ رابطه علم و دین


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معنای مشخص علم و دین چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مورد علم دینی یا به بیان دیگر اینکه ایا دین می تواند علمی باشد توضیح جامع بفرمایید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فواید دین در دنیای مدرن و برای بشر امروز چیست، و با وجود علم و تکنولوژی چه حاجت به دین است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زمان مناسب برای ازدواج از منظر علم و دین چه موقع است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً پيرامون بحث علم و دين چند كتاب معرفي بفرمائيد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شما در بحث علمی از دین صحبت می کنید می خواستم بدانم که اصلا معنی دین چیست؟ و مالک یوم الدین یعنی چه؟ و این دین با دینی که در سوره نصر آمده چه تفاوتی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رابطه انسان با دين رابطه او با علم نيست تا با كم شدن شواهد عقيده‌اش تغيير كند يا انگيزه‌اش كم شود از اين رو چه نيازي به استدلال در دين است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شما تناقص علم و دین را در نظریه تکامل چگونه توجیه می کنید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر عقل حجت شرعى باشد و مديريت علمى، مديريت شرعى؛ با آنچه كه ‏در غرب‌ به عنوان مديريت علمى رايج است و در تعارض صريح با دين است ، چگونه ‏مى‌سازد؟!‏


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا دين با علم منافات دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا علم و دين با هم منافات ندارند، دليل علمي آن را بيان كنيد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image