پالایش نتایج جست و جو

بیش از 4628 نتیجه (1.033 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مراد از حاکم شرع در قانون حدود و قصاص و دیات از جمله مواد 52، 89، 109، 114، 116، 120، 128، 151، 156، 168 قانون حدود و قصاص کیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عطف به ماسبق نشدن قانون جزایی را می‌توان در قوانین و احکام الهی؛ مانند حدود، دیات و قصاص قابل اجرا دانست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در دیات، در صورت تمکن از اصول، آیا می توان به قیمت اکتفا کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اثر رضایت مجنى علیه از وقوع جرائمى که تحت عناوینى چون حدود، تعزیرات، دیات و قصاص مى باشد چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اثر رضایت مجنی علیه از وقوع جرائمی که تحت عناوینی چون حدود، تعزیرات، دیات و قصاص می باشد چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه مجموع صدمات وارده بدنی به زن موجب شود دیات متعلقه بیشتر از ثلث دیه کامل مرد باشد آیا زن برای جلوگیری از تنصیف دیات متعلقه می تواند نسبت به بعضی از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در چه مواردی قضات سنّی مأذون می‌توانند برای اهل سنّت قضاوت کنند؟ (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، احوال شخصیه)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با رسیدن به سن بلوغ تمام احکام حتی حدود و دیات بر شخص جاری می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در مقدار دیات ذکر شده فرقى بین مرد و زن و صغیر و کبیر هست یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا تهاتر قهرى در ديات‏ و ساير مجازاتها نيز جارى مى‏شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در دیات، در صورت تمکن از اصول، آیا مى توان به قیمت اکتفا کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در مقدار دیات ذکر شده فرقی بین مرد و زن و صغیر و کبیر هست یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه مجموع صدمات وارده بدنی به زن موجب شود دیات متعلقه بیشتر از ثلث دیه کامل مرد باشد آیا زن برای جلوگیری از تنصیف دیات متعلقه می تواند نسبت به بعضی از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى بر اثر ضربه شخص دیگرى، مبتلا به ضربه مغزى شده و مدتى را بصورت بیهوشى بسر برده است، و در دیات براى ضربه مغزى دیه خاصى درنظر گرفته نشده است تکلیف در


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

العمد اذا انحصر فی الدیه کقتل الوالد ولده»؛ به علاوه، وقتی که اختیار دست مؤدی است که «محقون الدم» را کشته است، اختیار در دست مؤدی بودن جایی که محکوم به قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قاعده درء اختصاص به باب حدود دارد، یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز مى شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به این‌که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، اغلب مقررات و علی الخصوص، قانون مجازات اسلامی در راستای اجرای دستورات الهی است و خصوصاً کتاب حدود، قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی بر اثر ضربه شخص دیگری، مبتلا به ضربه مغزی شده و مدتی را بصورت بیهوشی بسر برده است، و در دیات برای ضربه مغزی دیه خاصی درنظر گرفته نشده است تکلیف در


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

موضوعیّه در امورجزایى را نیز در بر مى گیرد؟ به عنوان مثال، در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا مى توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در برخى از مسائل فقهى، از جمله بحث عقیم نمودن و دیات اعضاء، اشاره به فاسد شدن عضو شده است، آیا منظور از فساد عضو از بین رفتن شکل ظاهرى آن است، یا منظور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

موضوعیّه در امور جزایی را نیز در بر می گیرد؟ به عنوان مثال، در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

موضوعیّه در امور جزایى را نیز در بر مى گیرد؟ به عنوان مثال، در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا مى توان با تمسّک به قرعه حکم قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در امور جزایى را نیز دربرمى‌گیرد؟ به عنوان مثال در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا مى‌توان با تمسک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مورد دیات که به نام «بعیر و دینار» در جروح و تغییر رنگ و کسر منافع و قطع‏ اعضا ذکر شده است، آیا خصوصیتی دارد یا نسبت به دیه کامله از هر شش چیز مورد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

إذا کان لشخص أخ واحد فقتل أباه، ثم توفّی أخوه –و هو ولی الدم الوحید- قبل استیفاء القصاص، فهل یرث القاتل من أخیه حق القصاص فیسقط القصاص؟ و علی فرض کونه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توسّط مادر مقتوله : الف : با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطم موضوعیت دارد یا چنانچه با داغ کردن یا سوزاندنِ با نفت و بنزین یا با آب جوش و اسید و امثال آن، جراحت یا تورم و تاول یا سیاهى و کبودى بوجود آید همان دیات


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطم موضوعیت دارد یا چنانچه با داغ کردن یا سوزاندنِ با نفت و بنزین یا با آب جوش و اسید و امثال آن، جراحت یا تورم و تاول یا سیاهی و کبودی بوجود آید همان دیات


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image