پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.217 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مستحبات نماز طواف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر یکی از مستحبات نماز، مثل قنوت را در نماز مستحبی نخوانیم، آیا اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقف به حرکت و وصل به سکون را در مستحبّات نماز، مبطل نماز می‌دانید یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کیفیت دست کشیدن بر تربت امام حسین علیه السلام بعد از نماز که از مستحبات نماز است چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بجا آوردن مستحبات نماز و برگزاری عزاداری در ساعت اداری تا چه حد مجاز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رعایت نکردن صحیح بعض مستحبات نماز (مثلاً بالا بردن صحیح دست در تکبیر) چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر وقت نماز تنگ بود، می توان مستحبات نماز را ترک نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر وقت نماز تنگ بود،می توان مستحبات نماز را ترک نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار احتمال دهد که با آرام خواندن و به جا آوردن مستحبات نماز مقداری از نماز در خارج از وقت خوانده می‌شود؛ وظیفه‌اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار احتمال دهد که با آرام خواندن و به جا آوردن مستحبات نماز مقداری از نماز در خارج از وقت خوانده می شود؛ وظیفه اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار احتمال دهد که با آرام خواندن یا بجا آوردن مستحبات نماز‌، مقداری از نمازش خارج از وقت خوانده شود؛ وظیفه‌اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار احتمال دهد که با آرام خواندن و به جا آوردن مستحبات نماز مقدارى از نماز در خارج از وقت خوانده مى‌شود؛ وظيفه‌اش چيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخص؛ حالتى داشته باشد که بيشتر اوقات و يا هميشه بايد نماز را تند بخواند و مستحبات نماز را هم انجام ندهد، در اين صورت چگونه مى‌‏‌‌تواند نماز را آنطور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام وقت شما بخیراینکه میگویند واجبات خیلی مهمتر از مستحبات است و اگر مستحبات را(مستحبات نچندان روز مره، مثلا مستحباتی غیر از مستحبات نماز) انجام نداده


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جامع آیات و احادیث موضوعى نماز جلد اول مؤ لف : عباس عزیزى سخن ناشر مقدمه فصل اول : اهمیت و فضیلت نماز فصل دوم : اسرار و آثار نماز فصل سوم : وجوب


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردی اذان و اقامه را که یکی از مستحبات نماز است بعد ازنیت (مثلا دو رکعت نماز صبح را می خوانم) می گفته است و بعد اذان، حمد و سوره را قرائت می کرده است و


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نماز به صورت جماعت با سرعت و بدون مستحبات بهتر است یا به صورت فرادا با مستحبات؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مقید کردن نماز استیجاری به انجام مستحبات معمول، شامل مستحبات خارج نماز مانند اذان و اقامه هم می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا نماز به صورت جماعت با سرعت و بدون مستحبات بهتر است يا به صورت فرادا با مستحبات؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا خواندن نماز اوّل وقت بدون رعایت مستحبات بهتر است، یا دیرتر از اوّل وقت خواندن و با رعایت مستحبّات؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آداب و مستحبات طواف حج و نماز و سعی آن چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا گذاشتن بینی بر مهر در سجدۀ نماز از مستحبات است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در نماز فرادا بهتر می توانم به مستحبات عمل کنم، در این صورت باز هم جماعت را توصیه می کنید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در نماز فرادا بهتر مى‌توانم به مستحبات عمل کنم، در این صورت باز هم جماعت را توصیه مى‌کنید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام؛ لطفاً تمامی ثواب‌هایی که برای نماز جناب جعفر طیّار نقل شده است را بگویید و نیز بگویید مستحبّات دیگری که برای این نماز بعداً گفته شده است کدام‌ها


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زنی شوهرش مرده در حال عدّه وفات است آیا می‌تواند برای نماز و عمل به مستحبّات از عطر استفاده کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

، نوافل و مستحبات نیز پذیرفته نمى شوند و اثرى ندارند.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در برابر چه مستحباتی جایز نیست؟ لطفا ملاک دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مسأله زير مشخّص‌ فرماييد احتياط‌ واجب‌ است‌ يا مستحب‌؟ «احتياط‌ آن‌ است‌ كه‌ برای ياد دادن‌ واجبات‌ نماز مزد نگيرد ولی برای مستحبّات‌ آن‌ اشكال‌ ندارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

یا التزام به عدم انجام یک عمل مستحبی، حرام است؟ و آیا چنین عملی موجب ارتداد می گردد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image