پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.283 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زندگی‌نامه ام‌کلثوم دختر امام علی(ع) را ذکر نمایید و بفرمایید که آیا ام کلثوم(س) و همسر و فرزندانشان در کربلا حضور داشتند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عبدالله بن علی بن ابی‌طالب که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفا درباره زندگی‌نامه شبث بن ربعی و تأثیرگذاری آن در حوادث پس از رحلت پیامبر تا شهادت امام علی (ع) توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه قاسم بن حسین بن علی(ع)را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً درباره زندگی‌نامه اشعث بن قیس و تأثیرگذاری آن در حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت امام علی(ع) توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عباس اصغر بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زندگی‌نامه ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه ابوبکر بن حسن بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عبدالله بن حسن بن علی(ع) که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه جبله بن علی که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عمر بن حسین بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عمر بن علی بن ابی‌طالب را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان کنید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه جعفر بن حسین بن علی(ع)را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عثمان بن علی(ع) که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه زید بن حسین بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه علی بن عقیل را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه محمد بن حسین بن علی(ع) که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه ابوبکر بن حسن بن علی(ع) که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زندگی‌نامه اسد بن هاشم بن عبد مناف را بیان کنید؟ چرا با وجود این‌که ایشان جد مادری امام علی(ع) است، اطلاعات کمی درباره او در دست است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه محمد بن عباس بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه قاسم بن حسن بن علی(ع) که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه ابراهیم بن حسین بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عبدالله بن عباس بن علی(ع) را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه حمزة بن حسین بن علی(ع)را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زندگینامه علی ابن اسباط را بیان کنید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه محمد بن علی بن ابی ‌طالب را که روز عاشورا در رکاب امام حسین(ع) به شهادت رسید، بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه عمرو بن حسن بن علی(ع) را بیان نمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با سلام وخدا قوت به شمامی خواستم درمورد زندگینامه علی بن مهزیار اهوازی بدانم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً زندگی‌نامه علامه عبدالحسین امینی را بیان کنید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زندگی‌نامه زید بن ثابت را بیان نمایید؟ چرا زید بن ثابت، عثمانی مسلک بود؟ و دلیل عدم بیعت او با حضرت علی(ع) چه بود؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image