پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.65 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ماهي التورية ؟ وهل هي حرام دون الاضطرار.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

است یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر معذور پس از وقوف اضطراری مشعر الحرام، از مشعر خارج شد و پیش از طلوع فجر عذر او برطرف شد، آیا بازگشت به مشعر الحرام برای درک وقوف اختیاری لازم است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تکلیف کسی که وقوف اختیاری عرفه و مشعر را عمدا یا از روی جهل ترک کرده است اما وقوف اضطراری عرفه و وقوف اضطراری شب مشعر را درک کرده است، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تکلیف حج کسی که وقوف اضطراری عرفه را با وقوف اضطراری روز مشعر ( وقوف پیش از ظهر عید درمشعر) را درک کرده است، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقوف اضطراری عرفه ایا از اول شب تا طلوع فجر است یا طلوع افتاب


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تکلیف حج کسی که هیچ کدام از وقوف اختیاری یا اضطراری عرفات را درک نکرده و تنها وقوف اضطراری مشعر ( وقوف پیش از ظهر عید در مشعر) را درک کرده است، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هل يجوز كشف العورة عند الاضطرار؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بیماری شخص به گونه‌ای است که وی با ادای نماز به صورت اضطراری بتواند طهارت را رعایت کند؛ آیا این شخص بیمار می‌بایست نماز را به حالت اضطراری و به صورت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفا در رابطه را آیه ۱ سوره تحریم توضیح دهید؟ در این آیه پیامبر خوردن عسل را بر خود منع می کند و خداوند پیامبر(ص) را به خاطر این اشتباهش سرزنش می کند.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نزد آنها، یا اینکه روز دهم انجام شود که روز یازدهم است نزد آنها؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بانوان مطلقاً می توانند وقوف اضطراری لیلی مشعر را انجام دهند، یا فقط در صورت عذرمی توانند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تکلیف حج کسی که فقط وقوف اضطرار شبانه مشعر را درک کرده است و وقوف اختیاری و اضطراری عرفات را عمدا یا به خاطر عذر درک نکرده باشد، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که به خاطر عذر نتوانسته است وقوف اختیاری عرفات را درک کند و وظیفه او وقوف اضطراری باشد، اما عمدا وقوف اضطراری را ترک کند، تکلیفش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

الاحوط استحباباً الاجتناب عن المغذي ، فهل يشترط في عدم مفطريته الاضطرار إلى استعماله أم لا ؟ أم مطلقاً حتى في حالة عدم الاضطرار ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

الاحوط استحباباً الاجتناب عن المغذي ، فهل يشترط في عدم مفطريته الاضطرار إلى استعماله أم مطلقاً حتى في حالة عدم الاضطرار ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقوف اضطراری عرفه آیا از اول شب تا طلوع فجر است، یا طلوع آفتاب؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ما رأیکم بطهارة أهل الکتاب؟ ما الحکم عند الاضطرار؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقوف اختیاری و اضطراری در عرفات چه زمانی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هل الاختلاط العائلي من الاضطرار المسوغ للنظر أو اللمس المحرمين؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هل الاختلاط العائلي من الاضطرار المسوغ للنظر أو المس المحرمين؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حج کسی که وقوف اضطراری عرفات با وقوف اختیاری مشعر را انجام داده است صحیح می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تکلیف حج کسی که تنها وقوف اختیاری مشعر را درک کرده، بدون وقوف اختیاری یا اضطراری عرفات، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چه كساني مي توانند وقوف اضطراري در مشعر بنمايند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای زن جایز است که در مشعر الحرام وقوف اضطراری کرده و شبانه از آنجا خارج شود، همانگونه که شب عید نیز رمی کردن برای او جایز است، آیا جایز است که زن (با


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که تنها وقوف اختیاری عرفات را درک کرده، بدون وقوف اختیاری یا اضطراری مشعر، آیا حجش صحیح می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زن قطره خونی را در عرفات یا مشعر الحرام دید و فهمید که حیض می‌باشد و معلوم شد که قبلاً هم پاک نشده بوده است، حال با این فرض که وقت و فرصت برای وقوف


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که در حج نایب است، اعمال او در موارد اضطرار مثل وقوفین اضطراری عرفات و مشعر یا نشسته خواندن نماز در ضرورت یا رَمی کردن در شب و نظایر آن، با اعمال کسانی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا وقوف اضطراری عرفات مطلقاً جایز است یا حتماً باید به واسطه عذری باشد؟ آیا این فتوی برای زن و مرد تفاوتی دارد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image