پالایش نتایج جست و جو

بیش از 2085 نتیجه (1.05 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پدرم را به طلبکارانش پرداخت کند، اما فقط نصف بدهی ها را پرداخت کرده است و از پرداخت بقیه خودداری می کند؛ آیا حق فسخ برای پدرم ثابت است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ایشان موظف است اولین وجهی را که دریافت می کند بابت اولین بدهی (از نظر زمان ایجاد) محسوب نماید یاخیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پدرم را به طلبکارانش پرداخت کند اما فقط نصف بدهی ها را پرداخت کرده است و نسبت به پرداخت بقیه خودداری می کند آیا حق فسخ برای پدرم ثابت است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اکنون تکلیف این لوازم و بدهی ها چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اما مثبت یا منفی بودن نقش اصل دریافت پول از خارج از کشور (یعنی همان منشا بدهی) بستگی به عوامل متعددی دارد همچون نحوه هزینه کرد بدهی ها ، نحوه بازپرداخت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بدهی مدت دار داشته باشم آیا می توانم سر سال خمسی، بدهی را از مخارج سال حساب کنم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بر کسی که بدهی دارد و مالی به او بخشیده شده است و وقت پرداخت بدهی رسیده است و طلبکار نیز پول خود را میخواهد، پرداخت بدهی واجب است یا رفتن به حج؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در ضمانت نقل ذمه چنانچه ضامن بدهی را پرداخت کرد، آیا می تواند بدهی را از بدهکار سابق مطالبه کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ضامنی که بدون اجازه بدهکار ضامن او شده می تواند بعد از دادن بدهی او برای گرفتن بدهی به بدهکار مراجعه کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخص فقیری به بنده بدهکار است و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد. آیا می توانم بدهی او را از زکات مالم حساب کنم و دیگر از او طلب نکنم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زرگر یا مشتری از پرداخت بدهی خودداری کند، و بدهی خود را انکار نماید، آیا جایز است طلبکار حق خود را به طور پنهانی (تقاص) یا به طریق دیگر مثل گران نوشتن


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی بدهی اقساطی دارد و اقساط آن چند سال طول می کشد، آیا می تواند همه بدهی را از درآمد سال کسر کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی بدهکار است و اظهار می‌دارد توان پرداخت ندارم لذا طلبکار شرط می‌کند: چون امکان دارد شما تا یکسال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من هم بدین شرط


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بدهی شخص میّتی بیش از ترکه اوست. و مورد بدهی او خمس، زکات، دیه، حج، رد مظالم و کفّاره است. ترکه او را چگونه باید صرف کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

این شخص با این که توانایی پرداخت بدهی خود را داشته، پس از چند سال اقدام به پرداخت آن کرده است.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی بدهی اقساطی دارد و اقساط آن چند سال طول می‌کشد، آیا می‌تواند همه‌ی بدهی را از درآمد سال کسر کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی مقداری سرمایه داشته باشد که جنس است ولی بدهی اش بیشتر از سرمایه اش باشد می شود بدون سرمایه با او شریک شد و کمک کرد تا بدهی اش را بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به شخصی مبلغی بدهی داشتم آن شخص به زندان محکوم شد با ضمانت من آزاد شد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بدهی خمسی خود را چگونه باید پرداخت کنیم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مدیون هنگام پرداخت بدهی به طلبکار تذکّر ندهد که این وجه از بابت بدهی است، آیا در صورت آگاهی یا عدم توجّه طلبکار، بدهکار برئ الذمّه می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شهود شهادت دهند بر این که بدهی، پرداخت شده است و لکن طلب کار مدعی است طبق چک و یا سند موجود، بدهکار، بدهی خود را اداء ننموده است، آیا شهادت مقدم می


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مدیون هنگام پرداخت بدهی به طلبکار تذکّر ندهد که این وجه از بابت بدهی است، آیا در صورت آگاهی یا عدم توجّه طلبکار، بدهکار بری ء الذمّه می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی بدهکار است و اظهار می دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبکار می گوید: (چون امکان دارد شما تا یک سال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من به این شرط


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بدهکار بدهی خود را در صورتی که اظهار ناآگاهی به مقدار آن می کرده به مقدار کمتر از بدهی با طلبکار صلح کند تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی بدهی اقساطی دارد و اقساط آن چند سال طول می کشد، آیا می تواند همه ی بدهی را از درآمد سال کسر کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر فردی به صورت اقساطی، واحدی آپارتمانی را خریداری نموده باشد و یا برای خرید منزل، وام دریافت کرده باشد، جهت محاسبه خمس، آیا کل بدهی خود را باید از سرمایه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا گنجاندن شرائط زیر در قرارداد جعاله صحیح است یا خیر: ( درصورت عدم تصفیه کامل بدهی جاعل به عامل تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی از تاریخ سررسید


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مشتری طلایی را نزد فروشنده در قبال بدهی خود گرو بگذارد، ولی در پرداخت بدهی کوتاهی نماید، آیا فروشنده می‌تواند طلای گرو گذاشته شده را بفروشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر یک فقره چک، در ضمن قرارداد معمولی به عنوان امانت ذکر شده باشد و عودت آن، منوط به بعد از پرداخت اصل بدهی باشد به گونه‌ای که اگر بدهی پرداخت نگردد، از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخص فقیری به بنده بدهکار است و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد. آیا می‌توانم بدهی او را از زکات مالم حساب کنم و دیگر از او طلب نکنم؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image