پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.217 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حکم نماز خواندن مأمومین نماز جمعه در حد فاصل میان اتمام خطبه دوم و آغاز نماز جمعه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام ایا خطبه های نماز جمعه جز نماز جمعه هست یانه؟ اگر کسی خطبه های نماز جمعه را گوش نداد ویا مشغول نماز مستحبی یا نماز قضا شد چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جمعه برپا دارند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

را هم نمیخوانده آیا باید نماز ظهرش را قضا کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به نماز جمعه اکتفا کرده است بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حد اقل چند نفر باید در نماز جمعه شرکت کنند، تا بتوان نماز جمعه خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

واجبات خطبه‌های نماز جمعه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا ما نمی توانیم نماز جمعه دوم را در محدوده نماز جمعه ای که خوانده می شود، بجا آوریم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توی نماز جمعه ها احادیثی نوشتند که هر کس سه نماز جمعه را ترک کند منافق است و.. .آیا براستی چنین چیزهایی حقیقت دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پدر حق دارد که ما را از رفتن به نماز جمعه منع کند؟ در صورت منع اگر به نماز جمعه برویم نمازمان صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نماز جمعه چگونه برگزار می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جمعه ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر امام جمعه رکعت اول نماز جمعه را اشتباه کند ولی نمازگزاران آن رکعت را درست بخوانند آیا نماز جمعه شان صحیح است یا باید نماز ظهر را بخوانند ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه یقین به کافی بودن وقت برای نماز جمعه نداشته باشد آیا می تواند نماز جمعه بخواند و کفایت می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فقها در واجب اختیاری بودن نماز جمعه به اجماع رسیده‌اند؟ و آیا اختیاری بودن نماز جمعه بر اساس ادله از ناحیۀ معصومین (ع) است.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فلسفة وجوب دو خطبة نماز جمعه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شرکت در نماز جمعه واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا گروه سومی می توانند در جایی که کمتر از فاصله لازم، دو نماز جمعه برگزار شده است اقامه نماز جمعه کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر به خطبه های نماز جمعه نرسیدیم و در رکوع رکعت اوّل اقتدا کردیم، نماز جمعه صحیح است یا باید دو رکعت دیگر به جای خطبه ها بخوانیم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسى به خطبه هاى نماز جمعه نرسید و فقط به نماز جمعه رسید و اقتدا کرد، آیا از نماز ظهرش کفایت مى کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

باسلام.میخواستم آثار وثواب نماز جمعه را بپرسم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا گوش دادن به خطبه‌های نماز جمعه واجب است؟ و در صورت عدم گوش دادن یا تأخیر عمدی برای شرکت در خطبه ها، نماز جمعه دچار اشکال می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نماز جمعه مستحبّ است یا واجب؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اعاده نماز ظهر بدنبال نماز جمعه، بعد از تمام شدن نماز جمعه چگونه است؟ و اقتداى به امام جمعه در نماز عصر براى کسى که نماز ظهر را احتیاطاً خوانده چگونه است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌توان نماز ظهر را به نماز جمعه اقتدا کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شرایط نماز جمعه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مفاتیح نوشته «اگرکسی نتواند در نماز جمعه شرکت کند وقتی روز بلند شد این نماز را بخواند گویا در نماز جمعه شرکت کرده » میخواستم بپرسم روز بلند شود چه موقع


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قرائت نماز ظهر جمعه برای کسی که نماز جمعه نخوانده است، باید بلند باشد یا آهسته؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زنان می‌توانند در نماز جمعه شرکت نمایند؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image