پالایش نتایج جست و جو

بیش از 7717 نتیجه (1.167 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ابتدا مجتهدى را براى تقلید انتخاب کردم و بعد بدون تحقیق، از ایشان عدول نمودم، آیا تقلید من درست است؟ به طور کلى آیا تغییر مرجع تقلید اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ابتدا مجتهدی را برای تقلید انتخاب کردم و بعد بدون تحقیق، از ایشان عدول نمودم، آیا تقلید من درست است؟ به طور کلی آیا تغییر مرجع تقلید اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغییر مرجع تقلید در کلیۀ احکام چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پس از چند سال تقلید، تغییر مرجع تقلید و عدول از از یک مجتهد زنده، به مجتهد مساوى دیگر جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟ مرجع تقلید آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله خامنه ای


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان مرجع تقلید را تغییر داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

السلام عليكم هل يجوز تغيير التقليد للمرجع وتقليد مرجع آخر اذا كان المرجع الذي اقلده حاليا حي يرزق والذي انوي ان اقلده ايضا حي يرزق


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چگونه می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بعد از نقل فتوای مرجع تقلید بفهمد که نظر مرجع تقلید تغییر کرده تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معروف است که مقلدان یک مرجع تقلید، هنگام بیهوشی کامل مرجعشان به جهت درمان بیماری، نمی‌توانند از او تقلید کنند. آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟!


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وظیفه مکلف در صورت تغییر فتوای مرجع تقلید چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی تقلید کنم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی احتمال دهد فتواى مرجع تقلید اش تغییر کرده است، تکلیف اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پس از این که متوجه شدم اعمالم بدون داشتن مرجع تقلید، مقبول خداوند نیست و از ترس دیر شدن اقدام به انتخاب مرجع تقلید نمودم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی احتمال دهد فتواى مرجع تقلید اش تغییر کرده است، تکلیفش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه فتوای مرجع تقلید تغییر کند، آیا می توانم به فتوای قبلی ایشان عمل کنم و اگر بعد از انجام تکلیف، متوجه شدم که فتوای وی تغییر نموده است، وظیفه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه فتواى مرجع تقلید تغییر کند، آیا مى توانم به فتواى قبلى ایشان عمل کنم و اگر بعد از انجام تکلیف، متوجه شدم که فتواى وى تغییر نموده است، وظیفه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پس از تعیین سال خمسى توسط نماینده مرجع تقلید، مقلد مى تواند آن تاریخ را تغییر دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی احتمال دهد فتوای مرجع تقلید اش تغییر کرده است، تکلیف اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پس از تعیین سال خمسی توسط نماینده مرجع تقلید، مقلد می تواند آن تاریخ را تغییر دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا من به عنوان یک انسان دارای اختیار ،حق ندارم بدون توجه به اعلم تر بودن مرجع تقلید خود را عوض کنم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مسائلى که شخص به فتواى مجتهد میت باقى مانده است، آیا مى تواند دوباره به فتواى مرجع تقلید زنده باز گردد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوى با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى توان به مرجع دیگرى که مساوى با مجتهد اول است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسى که فتواى مرجع تقلید را براى دیگران نقل کرده و سپس متوجه شده که نظر ایشان تغییر کرده، آیا لازم است که به آنان خبر دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

گذاشته شد که با این مبنا و این که آیت الله خامنه ای آن موقع مرجع تقلید نبوده است ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسى که ابتدا بدون تحقیق از یک مجتهد تقلید کرده، آیا اکنون مى تواند به مرجع دیگرى مراجعه کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

كسى كه فتواى مرجع تقليد را براى ديگران نقل كرده و سپس متوجه شده كه نظر ايشان تغيير كرده، آيا لازم است كه به آنان خبر دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی از یکی از مراجع، تقلید میکرده و مقداری از وجوهاتش را به ایشان پرداخته و مقداری را نیز دستگردان نموده است.


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image