تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه

برای مدیریت خود برتربینی در خود و دیگران، چه راهکاری مناسب است؟


توجه به این مطلب لازم است که حقیقت امتحاناتی که انسان می‌دهد این است که استعدادهای او شکوفا می‌شود و به کمال مناسب خود میرسد چه در مسائل علمی باشد یا مسائل عملی و از طرفی به طور طبیعی در چنین موقعیتی یک حالت نگرانی و دلهره پیدا می کند بویژه وقتی به توجه و داوری دیگران متوجه می شود ‌که آیا می‌توانم از عهدۀ امتحان علمی بر بیایم؟ آیا آبرویم میریزد و شخصیتم از بین میرود؟ امّا با توجّه به نکتۀ فوق، بداند که زندگی انسان هم در این عالم براساس امتحان است، همواره امتحانات گوناگونی تا آخر عمر بر سر راه انسان قرار دارد. از این جهت انسان باید اعتماد و توکّل به خدای متعال و استعانت از خدای متعال داشته باشد. چون خدای متعال ما را این‌گونه آفریده است.ثانیاً باید نسبت به آنچه می‌خواهد امتحان دهد آگاهی مناسب را داشته باشد در این صورت به داشته‌ی خود اعتماد کند زیرا یکی از راه‌های رفع اضطراب، توجّه به موهبتی است که خدای متعال به انسان کرده و می‌خواهد این موهبت را ظهور دهد. بنابراین بسم الله گفتن، توجّه به خدای متعال کردن، توجّه به معلومات خود و از علم خدای متعال کمک گرفتن در موفّقیّت، موجب می‌شود که انسان نسبت به امتحان حالت اضطراب را از بین ببرد یا اضطراب بر او عارض نشود. .

طریق سعادت

مرجع:

ایجاد شده در 1402/02/280 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر

آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image