پالایش نتایج جست و جو

بیش از 6689 نتیجه (0.967 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که برای شغل و کار، زیاد سفر می‌کند، کثیر السّفر است یا هر کسی که زیاد سفر می‌کند، مثل جهانگردان یا برای تفریح و سیاحت سفر می‌کند نیز کثیر السّفر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی عمداً به‌طور مکرّر سفر برود تا کثیر السفر شود، آیا حکم کثیر السفر را دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

همسر شخص کثیر السّفر که به همراه او می‌رود، چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کثیر السّفر اگر در سفر اوّلش بیش از حد مسافت برود و برگردد، حکم نمازهای وی در مسیر رفت و برگشت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی که ساکن قم و در تهران کثیر السفر است برای دوره ای دو هفته ای هر هفته سه روز به کاشان برود، در سفر کاشان نیز حکم کثیر السفر را دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که برای شغل و کار، زیاد سفر می کند، کثیر السّفر است یا هر کسی که زیاد سفر می کند، مثل جهانگردان یا برای تفریح و سیاحت سفر می کند نیز کثیر السّفر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه فردی که کثیر السفر است؛ مقدار سفرهای او کم بشود و یا در بین این سفرها، چند روز به مقصد دیگری برود، آیا به کثیر السفر بودن او لطمه وارد می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طلبه ای برای امر تبلیغ در یک ماه به مکانی می‌رود که هر روز به حد مسافت شرعی باید سفر کند، آیا وی کثیر السّفر است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

راننده که در هفته دو مرتبه سفر می رود آیا کثیر السفر حساب می شود ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نماز پوری پڑھنی چاھئے، اب میرا سوال یھ ھے کھ اب جبکھ میں کثیر السفر ھوں اگر تھران کے علاوه کسی اور شھر کا سفر کروں تو مجھے نماز پوری پڑھنی ھے یا قصر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از سفر اول در موضوع کثیر السفر چه می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردى تنها مدت بيست روز کثير السّفر است. نمازش چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

همسر شخص کثیر السّفر که به همراه او می رود، چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دانشجویانی که هر هفته به محل تحصیل مسافرت می‌کنند، از سفر اوّل، کثیر السفر هستند یا سفر دوم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

همسر شخص کثير السّفر که به همراه او مى‌رود، چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

همسر شخص کثیر السفر، اگر همراه شوهر خود به مسافرت برود، حکم نماز و روزه او چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه فردی که کثیر السفر است؛ مقدار سفرهای او کم بشود و یا در بین این سفرها، چند روز به مقصد دیگری برود، آیا به کثیرالسفر بودن او لطمه وارد می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

روزه کسی که همیشه در سفر است، مثل راننده چیست؟ و به چه کسی «کثیر السفر» می گویند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی که ساکن قم و در تهران کثیر السفر است برای دوره ای دو هفته ای هر هفته سه روز به کاشان برود، در سفر کاشان نیز حکم کثیرالسفر را دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر سفر اول کثیر السفر سه روز باشد برای نماز تکلیف چه می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردی به صورت همیشگی در کمتر از ده روز به شهری مسافرت می‌کند، ولی هر هفته‌ای به جهت کار و غرضی غیر از کار و غرض قبلی می‌رود، آیا کثیر السّفر اطلاق می‌شود


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی کثیر السفر شد چه زمانی دوباره نمازش شکسته می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخص کثیر السفر، تا چهار فرسخی حومه محل کارش برود، نماز او چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حکم کثیر السّفر و دائم السّفر یکی است، مثلاً افرادی که برای تحصیل از شهری به شهر دیگر می‌روند با کسی که شغل او سفر است در تمام خواندن نماز و گرفتن


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در یک ماه کمتر از 12 روز و در ماه دیگر بیش از 12 روز مسافرت کند به طوری که در مجموع 24 روز شود، حکم کثیر السفر را دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کثیر السفر در سفر غیرکاری هم باید روزه و نماز را کامل بجا آورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردی تنها مدت بیست روز کثیر السّفر است. نمازش چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا کسى که براى شغل و کار، زياد سفر مى‌کند، کثير السّفر است يا هر کسى که زياد سفر مى‌کند، مثل جهانگردان يا براى تفريح و سياحت سفر مى‌کند نيز کثير السّفر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اقل مدتى که باید درتحقق کثیر السفر بودن در نظر گرفته شود به نظر حضرت عالى چقدر است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کثیر السّفر اگر در سفر اوّلش بیش از حدّ مسافت برود و برگردد، حکم نمازهای وی در مسیر رفت و برگشت چیست؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image