پالایش نتایج جست و جو

بیش از 2171 نتیجه (1.033 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ما وصيت لقيمان لابنه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

السلام عليكم عندي ذهب وصيت من اموت ينباع ويندفع قضاء صلاة وعندي مبلغ ضميتة يم شخص كتلهم تسولي بي ضحية يجوز


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مرد وصیت کند همسرش بعد از او شوهر نکند، آیا این وصیت نافذ است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زنى در حال صحت و ثبات عقل وصیت کرده که برادرم وصى من است و شوهرم وکیل که وصایاى مرا بر طبق وصیت نامه عمل کند.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وصیت را کامل توضیح دهید و بگوئید آیا مادرم می تواند درباره اموالش وصیت کند ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصى وصیت کند که بعد از مرگش جنازۀ او را جهت تعلیم به دانشکدۀ پزشکى هبه نمایند، آیا وصیت او صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسى نسبت به تمام ماترک خود وصیت کند و همه ورثه نیز در آن زمان با وصیت موافقت کرده اند، آیا پس از فوت موصى وصیت مزبور نافذ است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

است یا باطل و بر فرض بطلان آیا تمام وصیت نامه باطل است یا همان مقدار که ملک وقف را وصیت نموده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وصیت نامه شرعی چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توانیم با شروط معین به کسی وصیت کنیم؟ شروط صحیح در وصیت را توضیح دهید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخص وصیت کند بعد از مرگ تا زمانى که همسرش زنده است ترکه او را تقسیم نکنند، و بر این اساس وصیت نامه هم تنظیم شده باشد، آیا عمل به این وصیت لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى چند سال قبل وصیت کرده که اموالم بعد از خودم تماماً مال پسر برادرم باشد و اولاد هم ندارد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى وصیت کرده تا قرآنهایى که مدتها آن را مى‌خوانده است، با او در قبر بگذارند، آیا عمل به وصیت این شخص جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر پدری وصیت کند که پسر بزرگ نمازهای قضای او را به جماعت بخواند آیا این وصیت لازم الاجرا است ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى وصیت مى‌کند که: بدنم را در سردخانه نگذارید، ولى طبق مقررات گاهى لازم است پزشک قانونى ببیند، و ممکن است یک شب در سردخانه بماند، آیا این وصیت نافذ است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى چند سال قبل از فوت خود وصیت غیر رسمى کرده و یک نفر را وصى خود قرار داده، ولى در زمان حیات املاک مورد وصیت را در معرض فروش گذاشته و مقدارى را فروخته


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تأخیر در انجام وصیّت میت جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى مقدارى از ملکش را به دو فرزندش وصیت نمود تا بین سایر ورّاث نزاع نشود، آیا همشیرۀ متوفى از این مقدار وصیت شده، ارث مى‌برد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بعضی افراد قبل از فوتشان، وصیت هایی می کنند که هیچ سود اخروی برای آنها ندارد و بیهوده می باشد (مانند یکی از آشنایان ماکه وصیت کرده بود بعد از مرگش برای


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بعضى از مؤمنان وصیت مى‌کنند که: بعد از وفاتم سه روز مجلس ترحیم بگیرند و سه روز نهار بدهند، آیا این وصیت را عمل نمایند یا صرف خیراتى بهتر از این کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زني خودش را به مردي تزويج مىكند به شرط آنكه مرد ثلث ماترك خود را براي زن وصيت نمايد و بدون رضايت زن از اين وصيت رجوع نكند، آيا چنين شرطي جايز و لازم الوفاء


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه وصى مصرف وصیت را فراموش کند، وظیفه اش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در وصیت، لفظ خاصى معتبر است یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ثبوت وصیت احتیاج به نوشته یا نشان انگشت دارد؟ اگر شخصى وصیت کند فلان چیز را به فلانى بدهید و شاهد هم دارد، اما نوشته و سر انگشت ندارد و ورّاث هم مخالفت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا صغیر ممیز و یا سفیه مى توانند با اذن ولى یا قیم خود انشاء وصیت کنند؟ و آیا مى توانند رأساً وصیت را قبول و موصى به را تملک کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شاهدان بر وصیت حضرت علی (ع) چه کسانی بودند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى وصیت کرده است یک مبلغ معینى را به دیگرى بدهند، ولى متصدى به وصیت عمل نمى کند آیا آن شخص مى تواند مقدارى که اختصاص به او داده شده، خودش از آن مال بردارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از ثلث مال به حج بلدى وصیت کرده که اکنون به جهت ترقى مؤونۀ حج، وافى نیست؛ و ضمناً به نماز و روزۀ واجب و سایر مخارج متعارف نیز وصیت کرده است، به چه ترتیبى


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى خود را مستطیع نمى‌دید، هنگام وصیت به حجة الاسلام وصیّت نموده، حال بر فرض این که حج در گردن وى مستقر شده بود، به دلیل تنگدستى، حج میقاتى کفایت از حج


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اولین و آخرین وصیت انبیاء در راه دعوت به سوی خداوند چه بوده است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image