پالایش نتایج جست و جو

بیش از 4604 نتیجه (1.367 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه به فیلم و عکس نامحرم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نگاه به فیلم با نگاه به عکس زن نامحرم بی حجاب، تفاوت دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

این مسأله مى‌شود؟ ب) آیا گرفتن فیلم با دوربین فیلمبردارى شامل قسمت اول و نگاه کردن به آن فیلم شامل قسمت دوم مى‌شود؟ ج) احتیاط در قسمت دوم استحبابى است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه كردن به عكس و فيلم زنان نامحرم بدون قصد ريبه چه حكمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است دادن فیلم عکس را به عکاس تا ظاهر نماید فیلم را با اینکه در آن فیلم زنهایی هستند که در غیر عکس محجبه هستند و در عکس به صورت دسته جمعی و دور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زن و شوهری از همدیگر فیلم یا عکس برهنه گرفته اند. آیا می توانند عکس و فیلم را بدون قصد استمناء نگاه کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم زنان نامحرم بدون قصد ریبه چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم (اگر پخش مستقیم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعایت حجاب کامل) بدون قصد ریبه چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم های زنان فامیل، چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زن و شوهرى از همدیگر فیلم یا عکس برهنه گرفته اند. آیا مى توانند عکس و فیلم را بدون قصد استمناء نگاه کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه مرد به عکس و فیلم بی حجاب زن ناشناس، چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم (اگرپخش مستقیم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعایت حجاب کامل) بدون قصد ریبه چه حکمی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم های زنان فامیل و آشنا که در آن بدون حجاب مشاهده می شوند، چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه به عکس و فیلم نیمه برهنه یا برهنه زوجه بعد از طلاق ایشان جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نگاه کردن به صورت یا بدن مرد نامحرم اگر به صورت عکس یا فیلم باشد اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

گاهی با نگاه به عکس و فیلم های مبتذل بدون اینکه قصد استمنا داشته باشم؛ رطوبتی از من خارج می شود؛ آیا استمناء محسوب می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با سلاممیتونید چند تا عکس و فیلم و متن از رهبری با مضامین اقتصاد مقاومتی برایمان ارسال کنید. ب شدت لااااازممبا تشکر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه به عکس و فیلم برخی از فامیل ها و آشنایان که از نظر حجاب بی بند و بار و بی باک هستند، چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس و فیلم هاى زنان فامیل و آشنا ـ که در آن بدون حجاب مشاهده مى شوند ـ چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ضبط کردن صدای دیگران (بدون قصد هیچگونه استفاده سوء) نیازمند کسب اجازه و دادن اطلاع است؟ در مورد عکس و فیلم چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا صحبت تلفنی یا نگاه به عکس و فیلم زوج و زوجه که منجر به خروج منی شود، استمنا و حرام است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه کردن به عکس یا فیلم نامحرم چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا استمنا این است که شخص با خود کارى کند تا از او منى خارج شود یا با نگاه کردن به تصویر و فیلم و عکس نیز ممکن است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا ضبط کردن صداى ديگران (بدون قصد هيچگونه استفاده سوء) نيازمند کسب اجازه و دادن اطلاع است؟ در مورد عکس و فيلم چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه به عکس و فیلم نیمه برهنه یا برهنه زوجه بعد از فوت ایشان جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه‌کردن به عکس و فیلم هاى زنان فامیل و آشنا که در آن بدون حجاب مشاهده مى شوند، چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ضبط کردن صدای دیگران (بدون قصد هیچ‌گونه استفاده سوء) نیازمند کسب اجازه و دادن اطلاع است؟ در مورد عکس و فیلم چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا صحبت تلفنی یا نگاه به عکس و فیلم همسر اگر منجر به خروج منی شود، استمنا و حرام است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نگاه به عکس و فیلم برخى از فامیل‌ها و آشنایان که از نظر حجاب بى‌بند و بار و بى‌باک هستند، چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

گاهى با نگاه به عکس و فیلم هاى مبتذل بدون اینکه قصد استمنا داشته باشم؛ رطوبتى از من خارج مى شود؛ آیا استمناء محسوب مى شود؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image