پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.05 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نماز های نافله چگونه خوانده می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی نماز قضا دارد آیا بهتر نیست به جای نماز های نافله، نمازهای قضا را بجا آورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

من خیلی دوست دارم که نمازهای مستحبی مثل نمازهای نافله و شب بخوانم اما خیلی تنبلیم می آید و نماز های نافله به نظرم خیلی زیادند مرا راهنمایی کنید که چگونه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عدول از نماز نافله به نافلۀ دیگر یا از نافله به نماز واجب چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بازگرداندن نیّت نماز، از نافله به نافله دیگر یا از نافله به واجب، صحیح و جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى كه نماز ظهر و عصر را به جماعت مى خواند، وقتى براى انجام نافله هاى آن نخواهد داشت، اگر بعد از اداى نماز بخواهد نافله ها را هم بخواند چه نيّتى بايد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان نافله ی عصر را قبل از نماز ظهر انجام داد به این علت که می داند در بین دو نماز نمی تواند نافله ی عصر را بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

است؟ ثانیاً آیا خواندن نماز غفیله جای دو رکعت یا چهار رکعت نافله مغرب را می گیرد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسافر نماز نافله کدام یک از نماز های واجب یومیه را نباید بخواند؟ آیا نافله نماز صبح و مغرب هم ساقط می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا نماز غفيله کفايت از نافله مغرب مي کند يا خير؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

باسلام ایا به جای نافله نمازها میشه نمازخاص خوند مثلابه جای نافله مغرب نمازغفیله نمازوصیت یانمازای دیگه موجوددرمفاتیحوخوندیابجای نافله های ظهروعصر نمازهای


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسافر نماز نافله کدام یک از نماز های واجب یومیه را نباید بخواند؟ آیا نافله نماز صبح و مغرب هم ساقط میشود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگرکسی نذرکرده تا چهل روز نافله هاش را حتما بخواند،در بین نمازهای جماعت که وقت نمی شود نافله را خواند می توان بعد از نماز جماعت خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در سفر می توان نافله نمازها را خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌شود به جای نافله برای پدر و مادر نماز قضا بجا آورد؟ آیا ثواب نافله را هم می‌آورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی مشغول نافله ظهر شد، یادش آمد نماز صبح را نخوانده، آیا می تواند از نافله به نماز صبح عدول کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدول از نافله به نافله صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مى توان نافله ى عصر را قبل از نماز ظهر انجام داد به این علت که مى داند در بین دو نماز نمى تواند نافله ى عصر را بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌شود به جای نافله نماز شب قضای نماز ظهر و عصر را بخوانیم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا در حدیثی که درباره چگونگی خواندن نماز پیامبر اسلام(ص) نقل شده است، نافله نماز عصر چهار رکعت دانسته شده و از نماز وتیره (نافله عشا) خبری نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در نماز استیجاری می‌توان برای رسیدن به جماعت، به نافله عدول کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود به جای نافله نماز شب قضای نماز ظهر و عصر را بخوانیم ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود به جای نماز قضا نافله بخوانیم؟ و اگر کسی نماز قضا بر عهده داشته باشد، می تواند نافله بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود به جای نافله برای پدر و مادر نماز قضا بجا آورد ؟ آیا ثواب نافله را هم می آورد ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان نافله صبح را بعد از نماز شب خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان نافله ظهر را چند دقیقه ای بعد از اذان ظهر [قبل از نماز] خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا عدول از نافله به نافله صحيح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در نماز جماعت قبل از شروع نماز با امام نافله ظهر و عصر را میتوان خواند ولی برخی اوقات نافله ناقص خوانده میشود آیا این نافله ها صحیح است؟ مثلا ۶رکعت ویا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در نمازهاى مستحبى چون نافلۀ ظهر باید وقت شرعى نماز برسد یا لازم نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌توانیم نماز غفیله را به نیت یکى از نمازهاى نافله‌ مغرب بخوانیم که هم نافله‌ مغرب حساب شود و هم غفیله؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image