پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.45 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی روزه و نماز قضا و استیجاری داشته باشد می تواند برای میت روزه بگیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شخص روزه دار می تواند در بین روز نیت روزه اش را عوض کند؛ مثلاً از استیجاری به قضای خودش یا از قضا، به کفاره و یا موارد دیگر عدول کند؟(1)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا روزه های استیجاری میت را می توان به چند نفر داد که هم زمان انجام دهند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردی سنّی مذهب قبول کرده نماز قضای یک شیعه را با رعایت وضو و قوانین فقه شیعی بخواند؛ چنین استیجاری (با فرض تمشی قصد قربت از او) چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که قضای روزه‌های میّتی را به طور استیجاری یا تبرّعی انجام میدهد، اگر بعد از ظهر افطار کند، کفّاره دارد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر عصر یا شب بگوید فردا روزه می‌گیرم و روز بعد فراموش کند و صبحانه بخورد یا مبطل دیگری انجام دهد و بعد یادش بیاید حکم روزه‌های او نسبت به روزه قضا و استیجاری


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی در حال نماز استیجاری متوجه می‌شود که نماز واجبش در حال قضا شدن است. آیا می‌تواند از نماز استیجاری به نماز واجب عدول کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود نماز قضای یومیه میت را به شکل جماعت اقامه کرد به این صورت که مثلا امام و مأمومین به صورت هم زمان نماز ظهر یک میت را اقامه نمایند، و همینطور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که نماز قضا بر عهده دارد می تواند نماز قضای استیجاری انجام دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در نماز استیجاری باید به ترتیب قضا شدن نماز خواند یا لازم نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسي خودش نماز قضا داشته باشد مي تواند نماز استيجاري بگيرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که نماز قضا دارد، می تواند نماز استیجاری قبول کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی که روزه نذری یا استیجاری برعهده اوست، این روزه‌ها را در اعتکاف به جا آورد، آیا کفایت از روزه نذری و استیجاری میکند یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

الان متحیرم که چه کنم، چگونه نماز های استیجاری را انجام دهم و یا چگونه مابقی پول را بر گردانم، حال1.آیا جایز است که شخص دیگری را برای انجام ادامه نماز


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که نماز قضا دارد، می‌تواند نماز استیجاری قبول کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که روزه یا نماز قضا دارد می‌تواند نماز و روزه استیجاری بگیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حال که این شخص می خواهد نماز استیجاری را به جماعت بخواند آیا باید خودش اذان و اقامه رابگوید یانه؟تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مستحاضۀ قلیله و متوسطه می‌تواند نماز استیجاری بخواند؟ نماز قضای خودش را چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورتی که روزه قضا بر عهده داشته باشیم می توانیم روزه استیجاری بگیریم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که خود نماز و روزۀ قضا دارد، در صورت نیاز مالی آیا می‌تواند نماز و روزۀ قضای استیجاری به‌جا آورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا افطار کردن روزه استيجاری و يا قضا در بعد از ظهر کفاره دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا افطار کردن روزه استیجاری و یا قضا در بعد از ظهر کفاره دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا هر گونه روزه، و لو استیجاری و قضا برای اعتکاف کافی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با وجود این‌که خود، نماز و روزۀ قضا به ذمّه داشته‌ام، چند سال نماز و روزۀ استیجاری به عهده‌ گرفته‌ام، آیا این کار صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ثلث مال میّت کفاف نماز قضای کلّ عمر او را می‌دهد و فرزند پسری هم ندارد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که نماز استیجاری می خواند می تواند نماز استیجاری را به امام جماعت اقتدا کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مکلّفی که قضای نماز و روزه خودش و یا روزه کفّاره و یا قضای نماز و روزه پدر و مادر برعهده اوست، میتواند نماز و روزه استیجاری قبول کند یا نمیتواند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در ايام اعتکاف آيا می‌توان هم روزه قضا را گرفت و هم معتکف بود؟ روزه استيجاری و کفاره چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌شود قبل از اذان ظهر نیت روزه‌ی استیجاری را به نیت قضای خود برگرداند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا روزۀ قضای استیجاری را می توانیم عمداً(1) باطل کنیم؟(2)


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image