پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.383 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مسیری که از شهر برای مسافرت خارج می شویم، روستایی وجود دارد که خیلی به شهر نزدیک است، برای محاسبۀ مسافت شرعی و حد ترخص، ملاک انتهای شهر است یا انتهای


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حساب مسافت شرعی، از حدّ ترخص است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مسافر از حد ترخّص وطنش خارج شود ولی به علّت پیچ و خم جادّه، دوباره به کمتر از حد ترخّص برسد و بعد از خروج دوباره از حد ترخّص اگر باقی راه به تنهایی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مسافر از حدّ ترخّص وطنش خارج شود ولی به علّت پیچ و خم جادّه، دوباره به کمتر از حدّ ترخّص برسد و بعد از خروج دوباره از حدّ ترخّص اگر باقی راه به تنهایی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی از حد ترخص خارج شود ولی قبل از رسیدن به مسافت شرعی، از ادامه مسافرت منصرف شود آیا نماز او در همان محل کامل است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسافری با رعایت شرایط سفر بعد از حد ترخص نمازش را شکسته خوانده است اما قبل از رسیدن به حد مسافت شرعی از قصد مسافرت منصرف می شود و به وطن بر می‌گردد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام برای فرار از روزه با رسیدن به حد ترخص میتوان افطار کرد و برگشت ؟ یا بعد از افطار کردن باید تا مسافت شرعی نیز رفت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی در ماه مبارک رمضان، قبل از ظهر برای مسافرت از خانه خارج می‌شود و پس از گذشتن از حد ترخّص، افطار می‌کند ولی قبل از رسیدن به حد مسافت شرعی، از مسافرت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

۱) فرق حد ترخص و مسافت شرعی چیست؟ ۲) اگر در حال گشت زنی و بدون قصد طی کردن مسافت شرعی از شهر دور شویم، آیا نماز شکسته است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی در ماه مبارک رمضان، قبل از ظهر برای مسافرت از خانه خارج می شود و پس از گذشتن از حد ترخّص، افطار می کند ولی قبل از رسیدن به حدّ مسافت شرعی، از مسافرت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ترخص را نداشته باشد و اتفاقا به چنین جایی برود آیا مخلّ به قصد 10 روز اوست؟ واگر ازابتدای قصد 10 روز نیت رفتن به کمتر از مسافت شرعی را داشته باشد چه طور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که در ماه رمضان هر شب از حدّ ترخّص محلّ اقامت خود و به مقدار کمتر از مسافت شرعی خارج میشود و در همان شب یا بعد از اذان صبح و قبل از زوال باز میگردد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی قصد می‌کند که به مقدار مسافت شرعی یا بیشتر مسافرت نماید از حد ترخص که می‌گذرد بنا به دلایلی ادامه نمی‌دهد اما نیتش این بود واقعاً به مسافرت برود حال


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسافری که نمی‌داند مسافرت او به حد شرعی خواهد رسید یا نه، آیا می‌تواند پس از گذشتن از حد ترخص روزه خود را افطار کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مسافری که نمی‌داند مسافرت او به حد شرعی خواهد رسيد يا نه، آيا می‌تواند پس از گذشتن از حد ترخص روزه خود را افطار کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مأموریّت مسافتی بیش از 5/22 کیلومتر طیّ می کنم ، حال نمازم دارای چه حکمی است ؟ قابل ذکر است که فاصله بین دو مأموریّت گاهی کمتر از 10 روز و گاهی بیشتر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که برای فرار از روزه به سفر می رود ولی در اثر ندانستن مسأله هنگام رسیدن به حد ترخص افطار می کند (قبل از حد شرعی) چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کمتر از مسافت شرعى باشد ولى با احتساب مقدارى که قبلاً طىّ کرده به اندازه‌ى مسافت مى‌شود، با توجّه به اين که از اوّل قصد مسافت شرعى داشته است، آيا نمازش


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فاصله دو شهر کمتر از حد مسافت شرعی است ولی فاصله ای که شخص درشهر مقصد می پیماید بیش از ازمسافت شرعی می باشد، کدام ملاک است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردی که شغلش رانندگی داخل یک شهر و اطراف آن به حدّ مسافت شرعی است و از آن شهر به شهر دیگری برای رانندگی در اطراف شهر دوّمی به حدّ مسافت می رود، آیا در


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیش از مسافت شرعی بوده حکم نماز و روزه های سابق چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از مدت 8 روز فهمیده که قصد دهه بوده واز حد ترخص عبورکرده است نماز و روزه 4 روز اول وقصد دهه ایشان چه شده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بعد از عبور از حد ترخص قصد سفر شرعی می‌کند، آیا همان لحظه می‌تواند روزه را باطل کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

راننده های تاکسی که نوعا تا حدّ مسافت شرعی از شهر خارج نمی شوند، اگر احیانا سفر شغلی به خارج از مسافت داشتند وظیفه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخص مسافر شک کند که مسافرت او به حد شرعی رسیده یا خیر، آیا می‌تواند روزه خود را افطار کند یا باید تا حصول اطمینان از مسافت شرعی به روزه خود ادامه دهد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طلبه ای برای امر تبلیغ در یک ماه به مکانی می رود که هر روز به حدّ مسافت شرعی باید سفر کند، آیا وی کثیر السّفر است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخص مسافر شک کند که مسافرت او به حد شرعی رسيده يا خير، آيا می‌تواند روزه خود را افطار کند يا بايد تا حصول اطمينان از مسافت شرعی به روزه خود ادامه دهد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اینجانب کارمند و برای شغل، همه روزه در حد مسافت شرعی در رفت و آمد هستم. تکلیف نماز و روزه ام چیست و آیا می توانم روزه ی قضا بگیرم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

راننده‌های تاکسی که نوعاً تا حد مسافت شرعی از شهر خارج نمی‌شوند، اگر احیاناً سفر شغلی به خارج از مسافت داشتند وظیفه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طلبه ای برای امر تبلیغ در یک ماه به مکانی می‌رود که هر روز به حد مسافت شرعی باید سفر کند، آیا وی کثیر السّفر است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image