پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (2.45 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که عمدا روزه های زیادی را نگرفته و حال نه توان گرفتن قضای آنها را دارد و نه می تواند کفارات آنها را بپردازد؛ تکلیفش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی روزه ماه رمضان را عمدا نگرفت، آیا علاوه بر قضای روزه و یکی از کفّارات ثلاث، باید برای هر روزی یک مدّ طعام نیز بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی روزه ماه رمضان را عمداً نگرفت، آیا علاوه بر قضای روزه و یکی از کفّارات ثلاث، باید برای هر روزی یک مد طعام نیز بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرق کفارات مالیّه و کفارات مخیّره چیست لطفاً توضیح فرمائید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفّارات غیر عمدی روزه را می‌توان در مصارف عام المنفعه مصرف نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا مظالم و كفارات (مثل كفاره روزه) و صدقات واجبه را مى شود به واجب النفقه داد يا خير؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حکم عدم توانایی عمل به کفاره روزه‌ آیا به سایر کفارات نیز سرایت می‌کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در کفارات روزه و غیرروزه (کفارات مالی) حکم تبرع و مجانی اداکردن کفاره از ناحیۀ فرد دیگر بدون اذن او یا با اذن او چه حکمی دارد؟(1)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مظالم و کفارات (مثل کفاره روزه) و صدقات واجبه را می‌شود به واجب النفقه داد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا كفّارات را مى شود صرف تعمير مسجد نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ادای کفاره روزه عمدی یا غیر عمدی. و کلّاً تمامی کفارات باید فوری باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان عمداً روزۀ خود را با مالی که متعلّق خمس است و ...


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که چند کفاره جمع بر عهده دارد آیا می تواند ابتدا روزه های همه این کفارات را انجام دهد سپس وظیفه اطعام یا بنده آزاد کردن را انجام دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان عمداً روزه خود را با مالی که متعلّق خمس است و ...


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى روزه ماه رمضان را عمدا نگرفت، آيا علاوه بر قضاى روزه و يکى از کفّارات ثلاث، بايد براى هر روزى يک مدّ طعام نيز بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لفظ مسکین در کفارات اطعام شامل فقیر نیز می‌گردد، آیا چنین نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دادن کفّارات واجب و ردّ مظالم از طرف غیر سادات به سادات اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با اجازه فقها (دام بقائهم) و یا مأذونین از طرف آنها مى توان کفّارات غیرعمدى روزه را در حوایج عمومى فقرا (غیر از اطعام) صرف نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفا کفارات احرام را به صورت خلاصه بیان فرمایید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مبلغی پول در روزعید فطر جمع‌آوری‌شده، اما بین فطریه سادات وفطریه عام و کفارات مردد هستند تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بین محرمات و کفارات احرام حج و عمره تمتع فرق می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفّارات را مى شود صرف تعمیر مسجد نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نذورات، خیرات، صدقات و کفّارات را مى‏‌توان به عنوان کمک به جبهه جنگ داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دادن کفارات واجب و رد مظالم از طرف غیر سادات به سادات جایز است یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا سید می‌تواند مظالم و کفارات خود را به سید بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا سید می تواند مظالم و کفارات خود را به سید بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هزینه قربانی و کفارات در حج بذلی بر عهده کیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفارات و مظالم و صدقات تبرعی را می توان به سادات داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفارات و مظالم و صدقات تبرعى را مى توان به سادات داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مظالم و کفارات و صدقات واجبه را مى‏‌شود به واجب النّفقه داد یا نه؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image