پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (4.117 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شنا کردن و فرو بردن سر زیر آب روزه را باطل مى‌کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شنا کردن و فرو بردن سر زیر آب روزه را باطل مى کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل است ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر از دندان خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود، فرو بردن آن چه حکمى دارد؟ آیا باید دهان را آب کشید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فرو بردن سر در آب روزه را باطل می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فرو بردن تمام سر در آب، روزه را باطل می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فرو بردن سر در آب مضاف مبطل روزه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر از دندان خون بیاید و با آب دهان مخلوط شود، فرو بردن آن چه حکمی دارد؟ آیا باید دهان را آب کشید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فرو بردن سر در آب مضاف، باطل کننده روزه است؟ فرو بردن سر در آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسى که بدنش تا گردن زیر آب است، آیا با فرو بردن سر، غسل ارتماسى صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرو بردن سر در زیر آب، در صورتی که یک گوش بیرون بماند، آیا مبطل روزه محسوب میشود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معلوم است که بر مرد محرم جایز نیست که در آب به طور ارتماسی فرو رود، حال این سؤال مطرح می‌شود: منظور از ممنوعیت ارتماس، فرو بردن تمام سر در آب است یا حتی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا فرو بردن تمام سر در آب، هم چنين ورود گرد و خاك غليظ به حلق باعث باطل شدن روزه مي شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا این فتوا در صورت ضرورت است یا روزه‌دار می‌تواند بدون هیچ عذری تمام سر خود را در آب فرو برد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا اين فتوا در صورت ضرورت است يا روزه‌دار می‌تواند بدون هيچ عذری تمام سر خود را در آب فرو برد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که بدنش تا گردن زیر آب است، آیا با فرو بردن سر، غسل ارتماسی صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از مفطرات، فرو بردن تمام سر در آب است، آیا مراد فقط محل روییدن موهای سر است، یا آنکه مراد سر و صورت و گردن است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معمولًا هنگام صحبت کردن مقداری از آب دهان به گوشه‌های لب می آید، آیا فرو بردن آن برای روزه‌دار اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود با فرو بردن در آب كر و جارى پاك مى گردد، و اگر باطن آن نجس شود چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا روزه دار می تواند سر خود را در آب مضاف فرو ببرد. آیا روزه اش باطل می شود؟ حکم فرو بردن سر در حال روزه در آبى که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود با فرو بردن در آب کر و جاری پاک می‌گردد، و اگر باطن آن نجس شود چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در غسل ترتیبی میتوان یک عضو یا قسمتی از یک عضو را با فرو بردن در آب شست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مقدار كمی خون از لثۀ روزه‌دار خارج شود و با آب دهان او مخلوط گردد، فرو بردن آن، روزه را باطل می‌كند يا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مقدار کمی خون از لثه روزه‌دار خارج شود و با آب دهان او مخلوط گردد، فرو بردن آن، روزه را باطل می‌کند یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

را فرو دهد و به روزه اش ضرری نمیزند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به علت خون‌ریزی از لثه‌هایم اکثر مواقع مقداری خون با آب دهانم مخلوط می‌شود. آیا فرو بردن آب دهان برای صحت روزه اشکالی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر روزه‌دار ابتدا نصف سر و سپس نصف دیگر سر را زیر آب فرو کند، آیا روزه‌اش باطل می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با سلام، اگر شخصی در ماه رمضان بعد از اذان صبح جنب شود باید غسل انجام دهد در صورتی که انجام غسل با فرو بردن سر در آب همراه است آیا این عمل (شستن سر) باعث


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر دهان انسان به واسطه خون داخل دهان و یا خارج از آن و یا حتى هر گونه نجس دیگر مثل شراب نجس شود ولى نجاسات مذکور با آب دهان مخلوط شود و از بین برود آیا


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image