پالایش نتایج جست و جو

بیش از 752 نتیجه (0.95 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ و در صورت شرط ضمان; ضمان آور است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در معامله حيوان اگر در روز دوم حیوان تلف شود يا عيبي پيدا كند ،ضمان يا عدم ضمان بر عهده ي كيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا كاهش یا افزايش فاحش یا غیر فاحش ارزش پول ضمان‏ دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از ضمان در این فتوا از مرحوم حضرت امام (ره) چیست: «زیاده‌روى در مصرف آب و برق حرام و موجب ضمان نیز مى‌گردد»؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صحيح است؟ بر فرض صحّت، عقد جديدى است يا نوعى از عقد ضمان مى‌باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در خيار حيوان اگر در روز دوم تلف شود يا عيبي پيدا كند، ضمان يا عدم ضمان بر عهده ي كيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ضمان عهده و ضمان دَرَک چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا سوزاندن و قطع درختان سالم موجب ضمان است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ضمان چیست و چند قسم دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ضمان عاقله چگونه ضمانى است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا ارائه گزارش و اطّلاعات و آمار نادرست موجب ضمان مىگردد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مصرف زیادی آب و برق ضمان می آورد؟ و در صورت آمدن ضمان، حقّ الضمان را باید به چه کسی داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا استفاده از اتومبیل اداره بر خلاف مقرّرات اداره ضمان دارد و ضمان آن به عهده ی چه کسی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر فردی شخص دیگر را چشم بزند با این کار به آن فرد ضرری برسد موجب ضمان است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا استفاده از اتومبيل اداره بر خلاف مقرّرات اداره ضمان دارد و ضمان آن به عهده‌ى چه کسى است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حکم اشتباه عمدی و غیر عمدی امدادگر که منجر به فوت یا نقص عضو مصدوم می‌شود چیست؟ در صورت ضمان، این ضمان به عهده امدادگر است یا دولت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا سوزاندن و قطع درختی که سرسبز است، موجب ضمان و گناه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا استفاده از اتومبیل اداره بر خلاف مقرّرات اداره ضمان دارد و ضمان آن به عهده چه کسی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مصرف زیادی آب و برق ضمان می‌آورد؟ و در صورت آمدن ضمان، حقّ الضمان را باید به چه کسی داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از تملک بر ضمان چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از ید ضمان چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ضمان نقص عضو، يا فوت بيمار به دليل فقدان وسائل لازم، يا نبودن خون در بيمارستان بر عهده كيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا انهدام آلات موسیقی افراد ضمان دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورت ضمانِ كاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ آیا در این موارد، عامل تورم (به طور مثال دولت یا بازار و یا بورس جهانی)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا چنین کارى ضمان آور است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا صیغه لفظی ضمان باید به زبان عربی خوانده شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدم النفع موجب ضمان است یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا همینکه مراکز مربوطه هزینه مصرف را به صورت تصاعدی محاسبه می‌کنند، موجب رفع ضمان می‌شود؟ آیا اگر در این موضوع مبلغی را به فقرا و یا مؤسسات خیریه بپردازد


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image