پالایش نتایج جست و جو

بیش از 957 نتیجه (1.183 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای امثال من رمی جمرات در روز مقدور نیست، آیا در شب می توانیم رمی جمرات کنیم و در صورت مثبت بودن، آیا همراهان من هم می توانند در شب رمی جمرات کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای امثال من رمی جمرات در روز مقدور نیست، آیا در شب می‌توانیم رمی جمرات کنیم و در صورت مثبت بودن، آیا همراهان من هم می‌توانند در شب رمی جمرات کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا لازم است رمی جمرات قضا شده را قبل از رمی جمرات ادا انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رمی جمرات در طبقه فوقانی چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زن در حین انجام رمی جمرات حائض شود، چه وظیفه ای دارد؟ آیا رمی او صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

«رمی جمرات» چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که برای رمی جمرات نایب دیگری است اوّل باید رمی خودش را انجام دهد یا اگر اوّل، رمی نایب را انجام داد اشکال ندارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رمی جمرات از طبقه دوم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که خودش در حج تمتّع نایب دیگری است، می تواند در رمی جمرات، علاوه بر رمی منوبٌ عنه، نایب دیگران هم بشود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رمی جمرات در چه زمانی باید انجام شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا برای زنان و سالمندان و ضعیفان، رمی جمرات در شب جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رمی جمرات را میتوان از روی پلی که نزدیک جمرات ساخته شده است انجام داد و این عمل مجزی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در رمی جمرات می شود برای بیش از یک نفر نایب شد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان رمی جمرات را در شب انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سوال شخص حاجی چه هنگام باید رمی جمرات را انجام دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رمی جمرات فرقی می کند که درشب انجام شود یا روز؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در رمی جمرات می توان به نیابت از افرادی که سالم هستند عمل رمی را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که از رمی جمرات و ایاب و ذهاب برای رمی معذور است، چه تکلیفی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رمی جمرات در طبقه سوم و چهارم... جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا رمي جمرات از طبقات بالا جايز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به نیابت از افراد سالم می توان رمی جمرات را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رعایت ترتیب در رمی جمرات در روزهای یازدهم و دوازدهم واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رمی جمرات چه آداب و مستحباتی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وظیفه کثیرالشک در رمی جمرات سه گانه چیست ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که در روز قبل رمی جمرات را فراموش کرده، تکلیفش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در رمی جمرات می‌توان به نیابت از افرادی که سالم هستند عمل رمی را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رمی جمرات از طبقه بالایی کافی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر حاجی بعد از اتمام رمی جمرات سه گانه یقین پیدا کند رمی یکی از جمرات را ناقص انجام داده تکلیفش چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چه کسانی برای رمی جمرات می توانند نائب بگیرند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رمی جمرات در طبقه سوم و چهارم … جایز است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image