پالایش نتایج جست و جو

بیش از 2560 نتیجه (0.933 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ردّ مظالم یعنى چه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بنده تصمیم گرفته ام مبلغی به عنوان رد مظالم بپردازم درچند سال گذشته مبالغی رابه عنوان هدیه ( نه به نیت رد مظالم ) به چند نفر از اقوام نیازمند داده ام آیا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از رد مظالم چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم را توضیح دهید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم چیست؟ و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا اجازه حاکم شرع در پرداخت رد مظالم شرط واقعی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تا چه مقدار می توان به فقیر به عنوان رد مظالم پول داده شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رد مظالم را می توان به سادات فقیر پرداخت کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای پرداخت رد مظالم اجازه مجتهد لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مورد وصیت به رد مظالم باید از اصل مال برداشت یا از ثلث؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم را توضیح دهید ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رد مظالم را می توان برای کمک به مردم جنگ زده غزه داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رد مظالم را می توان برای کمک به مردم یمن داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رد مظالم را می توان برای کمک به مردم غزه داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا خود شخص می تواند رد مظالم را پرداخت کند و یا باید به مرجع تقلید تحویل داده شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم یعنی چه ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ردّ مظالم یعنی چه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ردّ مظالم يعني چه؟ لطفاً توضيح دهيد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ردّ مظالم را مى‌توان بدون اجازۀ حاکم شرع به مستحق یا به طلبه‌اى که نیاز دارد بدهیم؟ و آیا مى‌شود به نیابت از میت ردّ مظالم داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی پولی را برای کمک به فقیر کنار بگذارد آیا می تواند این پول را به نیت رد مظالم پرداخت نماید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم به چه کسانى پرداخت مى شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بدهکار ورشکست شده و فقیر باشد آیا طلبکار مى تواند رد مظالم خود را به جاى طلب خود در حق او ببخشد؟ رد مظالم مستحب و احتیاطى چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم تا مبلغ صد هزار تومان در سال چند مرتبه خودمان میتوانیم به فقرا کمک کنیم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر حقی از شخصی که غیر مسلمان باشد ضایعه کرده باشیم با این‌که مسلمان نیست رد مظالم دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر انسان اراده کند که پولى را به عنوان ردّ مظالم ازطرف پدر مرحومش بپردازد آیا معیار قیمت مظالم به هنگام پرداخت است یا قیمت آن به هنگام واقع شدن آن ظلم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در ردّ مظالم از چه کسی باید اذن گرفت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مقداری پول برای اینکه به فقیر بدهم کنارگذاشته ام آیا می توانم از این پول به نیت رد مظالم استفاده کنم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دو فقیر می‌توانند ردّ مظالم را به همدیگر بدهند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رد مظالم چیست؟و کیفیت پرداخت آن چگونه است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image