پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.117 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نفقه ی زندانی به عهده ی بیت المال است یا خود افراد؟ نفقه افراد واجب النّفقه ی زندانی چه طور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نفقه زندانى به عهده چه کسى است؟ بیت المال یا خود افراد؟ آیا تمکن مالى و عدم آن، نوع جرم، قدرت و توان بر کار و غیر آن، حدود و تعزیرى بودن، فرقى در تأمین


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نفقه‌ی زندانی به عهده بیت المال است یا خود افراد؟ نفقه افراد واجب النّفقه‌ی زندانی چه طور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نفقه زندانی به عهده چه کسی است؟ بیت المال یا خود افراد؟ آیا تمکن مالی و عدم آن، نوع جرم، قدرت و توان بر کار و غیر آن، حدود و تعزیری بودن، فرقی در تأمین


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

میزان کمک به افراد واجب النفقه چه مقدار است؟ و چه نوع کمکى باید به آنان کرد (جنسى یا نقدى)؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدم پرداخت نفقۀ محجور و زوجه‌اش و افراد واجب النفقۀ وى (با توجه به تمکن مالى محجور) از ناحیه ولىّ وى مفسده نمى‌باشد؟ و در صورت عدم پرداخت آیا قابل


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدم پرداخت نفقه محجور و زوجه‌اش و افراد واجب النفقه وی (با توجّه به تمکّن مالی محجور) از ناحیه ولیّ وی حرام نمی‌باشد و در صورت عدم پرداخت آیا قابل


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

افرادى که هنوز ارتکاب جرم توسّط آنان اثبات نشده، ولى به اتّهام ارتکاب در زندان به سر مى برند نفقه متّهم و افراد واجب النفقه او چه حکمى دارد؟ ج) آیا تمکّن


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که استطاعت رفتن به حجّ را پیدا کرده است، آیا می تواند پول حجّ را به مصرف لازمی در غیر مؤونه ی خود و افراد واجب النفقه اش، خرج کند و خود را از استطاعت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى که استطاعت رفتن به حج را پیدا کرده، آیا مى تواند پول حج را به مصرف لازمى در غیر مؤونه خود و افراد واجب النفقه اش خرج کند و خود را از استطاعت بیندازد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که استطاعت رفتن به حج را پیدا کرده ایا می تواند پول حج را به مصرف لازمی در غیر موونه خود و افراد واجب النفقه اش خرج کند و خود را از استطاعت بیندازد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر انسان شخصی را تحت پوشش خود قرار داده باشد و سرپرستی آنها را بپذیرد آیا این افراد در حکم واجب النفقه برای او به حساب می‌آیند؟ و آیا این که می‌تواند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که فقیر است می تواند کفاره خود را صرف افراد واجب النفقه خود کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نفقه‌ى زندانى به عهده‌ى بيت‌المال است يا خود افراد؟ نفقه افراد واجب‌النّفقه‌ى زندانى چه طور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر جمعی بر یک نفر وارد شوند و سلام کنند جواب دادن به همه افراد واجب است؟ همچنین اگر فردی بر جمعی وارد شود و جمع ابتدا به او سلام کند، جواب دادن به همه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر فردی دچار بیماری صعب العلاج باشد یا مبلغ باقی مانده پس از کسر هزینه های کشاورزی او به قدری کم باشد که کفاف خرج سال کشاورز و افراد واجب النفقه او را


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فردى عهده‌دار مخارج زندگى برادر از کار افتاده و مستمند خویش است هرچند اساسا برادر جزء افراد واجب النفقه نمى‌باشد، امّا به حکم وجدان چنین عملى را انجام


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طلبه شدن در این زمان برای افراد مستعد آیا واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در چه زمانی معالجه برای افراد سلسل البول واجب می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا افراد عادی هم که واجبات خود را انجام می دهند، می توانند به مکاشفه برسند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

كيف تكون الأخت واجبة النفقة؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا این افراد زکات فطره هم باید بپردازند یا زکات فطره مخصوص روزه‌داران است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا افراد می‌توانند زکات واجب مال خود را برای جهیزیه ی فرزند خود پرداخت نمایند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هل یجوز دفع الکفّارة إلى واجب النفقة؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا رعایت کامل حجاب در پیش افراد کم توان ذهنى شدید واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر افراد معتاد را به ترک از اعتیاد وادار سازند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نماز بر افراد بالغ عقب‌ماندۀ ذهنى که فقط قادر به تربیت‌پذیرى هستند واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شخصی که زکات فطره عدّه ای بر او واجب است، می تواند پرداخت آن را به همان افراد واگذار کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

درباره امر به معروف و نهی از منکر و شرایط و مراتب آن توضیح دهید، آیا این کار بر همه افراد واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر پدری مسأله خمس را رعایت نکند، آیا دادن خمس بر افراد تحت تکفل او واجب است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image