پالایش نتایج جست و جو

بیش از 5909 نتیجه (2.467 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به این‌که مریض مشرف به مرگ در فقه از محجوران به شمار آمده است؛ چرا قانون مدنی که از برگرفته از فقه است، چنین شخصی را از مصادیق افراد محجور نمی‌داند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هل يجوز اعطا الكفارة الأحد أقاربي علما انها (مصابة مرض الخبيث و زوجها يعمل (عمالة ) ولان هو مصاب با كورونا ) هل يجوز اعطاها لها هي الآن في ذي قار و هو محجور


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صغیری که بالغ شده است لکن دارای اموال قبل از بلوغ نمی‌‏باشد، همچنان تحت ولایت ولی‏قهری می‌‏باشد که در صورت فقدان ولی خاص نیاز به نصب قیم باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى به قیمومت اموال صغیر را (که از طریق ارث به صغیر رسیده) فروخته و دیون متوفى را پرداخت نموده است، اکنون صغیر به سن رشد رسیده و اقدام به درخواست ابطال


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در منافع اموال صغیر و سفیه خمس واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در فروش اموال صغیر، ولى باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد یا عدم مفسده کفایت مى کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ولی محجور می‌‏تواند از اموال وی به نفع خود استیفای منفعت نماید؟ حتی اگر متمکن باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مالک اعم از محجور و غیر محجور مى تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف کند، یا در اختیار دیگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نماید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا شخصی که قیّم فرزند صغیر شده است می تواند از اموال او استفاده نماید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی بعد از رسیدن به سن بزرگی محجور گردیده (یعنی حجرش متصل به صغر نمیباشد) و این شخص محجور دارای پدر و همسر و فرزند میباشد و پدر هم دارای حسن شهرت و صلاحیت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در این اموال تصرف نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بين چند وارث اگر تعدادى کبير از يک مادر ـ که مادرشان در زمان بودن ولىّ، از دنيا رفته است ـ و يک صغير از يک مادر ـ که در زمان بودن ولىّ، طلاق شرعى داده


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مالکی که مدیون است در صورت محجور و یا غیر محجور بودن می تواند به قصد اضرار به طلبکاران کاری را نسبت به اموال خود انجام دهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در این اموال تصرف نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا ولیّ محجور می‌تواند از اموال وی به نفع خود استیفای منفعت کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورت حجر زوج و نصب پدر وى به عنوان قیّم، حضانت فرزندان صغیر محجور با کیست؟ جدّ پدرى یا با مادر آنان؟ در صورت فوت زوج، حکم مسأله چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در صورت فوت پدر، مادر بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ به این صورت که اموال صغیر را بفروشد؟ و در صورت عدم ولایت آیا معامله فضولى است؟ و چنانچه صغار بعد از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قیّم ضامن سودهای فرضی اموال صغیر (در صورت معامله کردن) است یا خیر؟ آیا قیم می تواند از حق دیه که به کودکان صغیر می رسد گذشت کند؟ و آیا حق دارد حق قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با وجود وارثین صغیر آیا می‌شود اموال متوفّی را بین دیگر ورّاث باقیمانده تقسیم کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در صورت فوت پدر، مادر بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ به این صورت که اموال صغیر را بفروشد؟ و در صورت عدم ولایت آیا معامله فضولی است؟ و چنانچه صغار بعد از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا قيّم ضامن سودهاى فرضى اموال صغير (در صورت معامله کردن) است يا خير؟ آيا قيم مى‌تواند از حق ديه که به کودکان صغير مى‌رسد گذشت کند؟ و آيا حق دارد حق قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قیم ضامن سودهای فرضی اموال صغیر (در صورت معامله کردن) است یا خیر؟ آیا قَیم می‌تواند از حق دیه که به کودکان صغیر می‌رسد گذشت کند؟ و آیا حق دارد حق قصاص


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قیّم می تواند از اموال صغیر نفقه ی او را پرداخت نماید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در محاسبۀ اموال متوفى در صورتى که وصیت نکرده باشد و صغیر داشته باشد، چگونه باید عمل کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اموالی که دوستان شهید یا فرد فوت شده به خانواده آنان هدیه می دهند، آیا جزو اموال فرزندان آنان حساب می شود؟ و آیا مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی بعد از رسیدن به سن بزرگی محجور گردیده(یعنی حجرش متصل به صغر نمیباشد) و این شخص محجور دارای پدر و همسر و فرزند میباشد و پدر هم دارای حسن شهرت و صلاحیت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مادرى که قیم قانونى دو فرزند صغیر خود بوده آیا جایز است اموال فرزند را بفروشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اموالى که دوستان شهيد يا فرد فوت شده به خانواده آنان هديه مى‌دهند، آيا جزو اموال فرزندان آنان حساب مى‌شود؟ و آيا مصرف اموال صغير در هزينه‌هاى مجالس ترحيم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بین چند وارث، یک، یا دو نفر صغیر و بقیه کبیر باشند، تصرف در این اموال موروثی و تقسیم آن ها چگونه صحیح می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اموالی که دوستان شهید یا فرد فوت شده به خانواده آنان هدیه می‌دهند، آیا جزو اموال فرزندان آنان حساب می‌شود؟ و آیا مصرف اموال صغیر در هزینه‌های مجالس ترحیم


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image