پالایش نتایج جست و جو

بیش از 5726 نتیجه (1.783 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لبیک گفتن بچه ممیز بدون اجازه ولی در صورتهای زیر چه حکمی دارد:1-بدون قصد احرام2-باقصد احرام و بدون اجازه ولی3- با قصد احرام و با مخالفت و منع ولی؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا اجازه ولیّ را در عقد موقّت دختران بالغ شرط می‌دانید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ج) با اجازه ولیّ باشد. د) بدون اجازه ولیّ باشد. ه) جهت جلوگیری از وقوع منکر باشد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا برای ازدواج با دختر باکره ی اهل کتاب، اجازه ولیّ دختر لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا برای ازدواج با دختر باکره ی اهل سنّت ، اجازه ولیّ دختر لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زن برای خروج از منزل نیاز به اذن و اجازه ولی و شوهر خود را دارد؟ در چه مواردی اجازه داده شده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ميّت براى كارهاى خود، شخص ديگرى غير از ولىّ را معيّن كند آیا نیاز به اجازه ولی می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زن براي خروج از منزل نیاز به اذن و اجازه ولی و شوهر خود را دارد؟ در چه مواردی اجازه داده شده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر میّت برای کارهای خود، شخص دیگری غیر از ولیّ را معیّن کند آیا نیاز به اجازه ولی می باشد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عقد دختری که بواسطه حرام بکارتش را از دست داده باشد بدون اجازه ولی جایز است ؟ عقد موقت چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ميّت براى كارهاى خود، شخص ديگرى غير از ولىّ را معيّن كند آیا نیاز به اجازه ولی می باشد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عقد دختری که بواسطه حرام بکارتش را از دست داده باشد بدون اجازه ولی جایز است؟ عقد موقت چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

أو إجازة، أو يكفي رضاه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی زن دیوانه ای دارد و می خواهد با دختر خواهر یا دختر برادر آن زن ازدواج کند، آیا اجازه ولیّ او یا حاکم شرع به جای اجازه زوجه کفایت می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقى در مورد پیوند اعضایش نداشت، آیا پس از مرگش مى توان به اجازه ولیّ وى، چنین کارى را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر میّت وصیت کند که شخص خاصّی نماز بر او بخواند عمل به وصیّت او چه حکمی دارد؟ در این مورد اجازه ولیُّ او لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با اجازه ولی باشد. د. بدون اجازه ولی باشد. ه. جهت جلوگیری از وقوع منکر باشد. 2.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقی در مورد پیوند اعضایش نداشت، آیا پس از مرگش می توان به اجازه ولیّ وی چنین کاری را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر میّت وصیت کند که شخص خاصی نماز بر او بخواند عمل به وصیت او چه حکمی دارد؟ در این مورد اجازه ولی او لازم است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصى در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقى در مورد پیوند اعضایش نداشت؛ آیا پس از مرگش مى توان به اجازه ولیّ وى چنین کارى را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طفلی پولی پیدا کرده است و بدون اجازه ولیّ مقداری از آن را خرج کرده است، سپس صاحب پول پیدا شده، آیا ولیّ یا طفل ضامن است یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نظر حضرتعالی در خصوص (ازدواج موقّت) دختر باکره رشیده (با شرط عدم دخول) چیست؟ آیا با وجود این شرط دختر می‌تواند بدون اجازه ولی ازدواج موقّت کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نماز میّتی که بدون اجازه ولیّ میّت خوانده میشود، اما بعدا ولیّ میّت میگوید که راضی هستم، کافی است یا باید نماز را دوباره بخوانند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

باشد، نه مسایل زناشویی ، آیا اجازه ولیّ او شرط است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصى در طول زندگیش نظر مخالف یا موافقى در مورد پیوند اعضایش نداشته باشد، آیا پس از مرگش مى توان به اجازه ولیّ وى چنین کارى را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر در ازدواج موقت با دختر باکره بالغه و رشیده، - که فقط به منظور رابطه‌ای متعارف شغلی و … باشد، نه مسائل زناشویی، آیا اجازه ولی او شرط است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در طول زندگی اش نظر مخالف یا موافقی در مورد پیوند اعضایش نداشته است، آیا پس از مرگش می توان به اجازه ولی وی چنین کاری را انجام داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پزشک یا پرستاری که در پیش بیمار محتضر است، واجب است بیمار را رو به قبله کند؟ و انجام دادن این کار نیاز به اجازه ولیّ او دارد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصى وصیت کند بعد از وفاتش، اعضایش را به دیگران پیوند زنند، امّا ولیّ وى پس از مرگش از این کار ناراضى باشد، آیا مجازیم این کار را بدون اجازه ولیّ انجام


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image