پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.417 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا خمس به ما تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا خمس و زكات به پول راكد در بانك نيز تعلق مي‌گيرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر از مخارج سال چیزی اضافه داشت، آیا خمس بر او تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مطمئن باشیم مالی که به وسیله مهریه به ما رسیده، خمس آن داده نشده، آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زمینی که پدر به فرزند خود هدیه کرده آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پولی که برای حج تمتع ودیعه گذاشته‌ایم آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا هدیه و کادوهایی را برای عروس می‌خرند و از یکسال رد شود خمس به آن تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کتاب‌هایی را تهیه کرده‌ام؛ ولی موفق به مطالعه آنها نشده‌ام؛ آیا خمس به آنها تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا خمس به كسي كه مقداري طلب دارد تعلق مي‌گيرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر پول جهیزیه را به خود دختر بدهیم تا بعداً با آن جهیزیه بخرد آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جهیزیّه‌ای که برای دختران کنار گذاشته می‌شود، آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دیه مقتول جزو ماترک وی محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا خمس به آن تَعَلُّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر سفیه یا مجنون مالک اموالی باشند، آیا خمس و سایر وجوهات شرعی به آنها تعلق می‌گیرد؟ و ولیّ آنها باید پرداخت خمس داشته باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خانه‌ای با مالی که خمس آن داده نشده، ساخته شده است.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پسری که نان خور پدرش است اگر مالی به دست آورد که خمس به آن تعلّق می‌گیرد خمس آن را باید خودش بدهد یا پدرش؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چیزی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، اگر قیمت سوقی آن اضافه شود، آیا به اضافه قیمت، خمس تعلّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

21- کتابهایی را تهیه کردهام؛ ولی موفق به مطالعه آنها نشدهام؛ آیا خمس به آنها تعلق میگیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام نفقه ای که مرد به زن میدهد اگر مقداری از ان پس انداز شود خمس به ان تعلق میگیرد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورتی که در شکم ماهی خریداری شده گوهری پیدا شود خمس به آن تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر سکه‌ی بهار آزادی یک سال بماند، آیا خمس به آن تَعَلُّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با سلام اگر شهریه یک سال پس انداز شود در سال خمسی ، خمس به آن تعلق میگیرد؟؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپرده‌گذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق می‌گیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا درآمدهای حاصل از زراعت ثلث میت، خمس دارد؟ اگر آن را در بانک به حساب کوتاه مدّت گذاشته و سودی به او تَعَلُّق گیرد، آیا به آن خمس تَعَلُّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کتابی که یک سال بدون آن که خوانده شود نزد شخصی می‌ماند آیا خمس به او تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

داروهایی که از درآمد وسط سال خریده شده و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به این حساب او خمس تعلّق میگیرد؟ ب.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اینجانب چند سال است بدهی هایم از داراییهایم بیشتر است آیا پرداخت خمس و زکات به من تعلق میگیرد ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر انسان برای فرزند خود، که در شهر دیگری است خانه‌ای خریداری کند، آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر از سال خمسی چیزی در دست شخص باشد، ولی هنوز یک سال از موعد آن نگذشته است. آیا خمس به آن تَعَلُّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رزمندگانی که در جبهه از دشمن، لباس و ساعت و سایر وسایل قابل استفاده ی آنها را بر می‌دارند، آیا خمس بر آنها تعلّق می‌گیرد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image