✔ سرویس اصلاح خطای نوشتاری

📌 شاید بتوان ادعا کرد از زمانی که نویسندگی وجود داشته است، خطاهای املایی نیز گریزناپذیر بوده اند. امروزه و در عصر پیشرفت فناوری، با تولید روز افزون متون و مستندات دیجیتالی، خطاهای املایی نیز به این متون منتقل شده اند. وجود این خطاها در متون علمی و آکادمیک نه تنها باعث بدفهمی و کژفهمی مخاطب میشود و از انتقال درست مفاهیم به وی جلوگیری میکند، دانش علمی نویسنده را نیز زیر سوال میبرد. از این رو تشخیص و تصحیح این خطاها دراین حوزه اهمیت بالایی پیدا میکند. در کشور ما زبان فارسی رسمی با زبان عربی قرآن در بسیاری از متون ادغام شده اند که نتیجه حجم بزرگی از متون دوزبانه عربی و فارسی است. بنابراین وجود ابزاری که بتواند خطاهای املایی موجود در این متون را شناسایی و تصحیح نماید میتواند گره گشای کار نویسدگان و پژوهشگران بسیاری باشد. مصحح خطای املایی پارسا، ابزاری است که با بهره گیری از تکنیک های متفاوت پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین به تصحیح خطاهای املایی فارسی و عربی میپردازد. در این پروژه، ما خطاهای املایی رایج به هنگام تایپ را هدف قرار داده ایم. این خطاها شامل حذف، اضافه نویسی یا جایگزینی نادرست حروف یک کلمه میباشد. امید است که توانسته باشیم گامی در جهت پیشرفت صنعت پردازش متن کشور عزیزمان برداشته باشیم.