✔ موتور جستجو هوشمند سوالات

📌 جستجو و یافتن سوال یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای هریک از سامانه‌ها محسوب می‌شود. اغلب کاربران با جستجوی در این سامانه ها، جواب سوال خود را پیدا می‌کنند. در صورتی که این قابلیت به خوبی عمل کند، مانع از تولید سوالات جدید توسط کاربران شده و با صرف زمانی اندک، نتیجه مورد نظر را در اختیار کاربر سایت قرار خواهد داد. پشتیبانی از نرمال سازی کاراکتری، ریشه‌یابی کلمات، کلمات مترادف و کلمات توقف (stop words) از قابلیت‌های این گونه سرویس است