پالایش نتایج جست و جو

بیش از 4603 نتیجه (1.2 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا لازم است وضوی جبیره ای را به قصد وضوی جبیره ای گرفت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در وضوی جبیره ای می شود به جای این‌که روی جبیره را مسح نماییم آن را در حین وضوء بشوییم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وضوی جبیره ای چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که وضوی جبیره ای می گیرد آیا می تواند برای نمازهای میّت اجیر شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دست شکسته که گچ گرفته شده پس از وضوی جبیره تیمم هم لازم است یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در مواردی که وضوی جبیره دارای حرج نوعی یا شخصی یا ضرر باشد تیمّم صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان برای وضوی جبیره ای از کیسه ی پلاستیکی و یا چسب زخم استفاده کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با وضوی جبیره ای (مسح پا جبیره ای) می توان به عنوان امام جماعت اقامه نماز جماعت کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که دستش شکسته و باید وضوی جبیره بگیرد چگونه دست سالمش را بشوید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که باید تیمم و وضو جبیره بگیرد اگر جلوتر از وضوی جبیره تیمم نماید صحیح است یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بیمار به جهت خوف از ضرر وضوی جبیره ای بگیرد و پس از نماز معلوم شود خوف او بی مورد بوده است تکلیف او چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که وظیفه اش بعد از وضوی جبیره تیمم بوده ولی نمیدانسته و این کار راانجام نداده است، آیا باید نماز هایش را قضا کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معمولا چسب زخم اطراف زخم را هم می گیرد وضوی جبیره ای با آن چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در فرض مذکور اگر به نیت وضوی معمولی وضو گرفت آیا صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

روی انگشت شخصی در اثر کوبیدگی سیاه شده ولی زخم نشده است، آیا وضوی جبیره ای بگیرد یا حکم سالم را دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جبیره ای دارای سختی عمومی یا شخصی می باشد یا احتمال زیان برای زخم وجود دارد، تکلیف چیست؟ آیا در مواردی که وضوی جبیره ای دارای سختی عمومی یا شخصی یا زیان


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر محلّ زخم بیش از حدّ معمول با پارچه بسته شده است آیا وضوی جبیره احتیاج به تیمّم هم دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که وظیفه او وضوی جبیره ای و تیمم است اما از روی جهل بدون تیمم اعمال عمره را انجام داده است وظیفه او چیست


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می‌توان به امام جماعتی که با وضوی جبیره یا به دلیلی با تیمم بدل از غسل نماز می‌خواند، اقتدا نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در وضوی جبیره در موردی که احتیاطاً تیمّم هم باید به جا آورده شود، آیا تیمّم را بعد از وضو باید به جا آورد و یا مختار است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اقتدا کردن به امامی که با تیمم یا وضوی جبیره ای نماز می خواند چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر دست شکسته و گچ گرفته شده باشد و فقط انگشتان دست بیرون باشد آیا باید انگشتها را هنگام وضوی جبیره ای شست یا مسح با دست مرطوب کافی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که وظیفه‌اش وضوی جبیره است اگر در غیر وقت نماز به نیت طهارت وضو بگیرد، وضویش چه حکمی دارد؟ آیا با این وضو می‌تواند نماز واجب بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خانمی به ناخن خود نوعی لاک زده که از آن پاک نمی شود حال باید وضوی جبیره بگیرد یا تیمم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زخم را بیش از حدّ معمول و متعارف پانسمان نموده باشند و برداشتن آن حرجی بوده و مشقت داشته باشد، وضوی جبیره ای کفایت می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر روی یکی از اعضای وضوء شکستگی یا زخمی باشد که روی آن باز است و ریختن آب روی آن ضرر دارد باید فقط وضوی جبیره ای بگیریم یا تیمم هم بنماییم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسی که نمی داند تا آخر وقت عذر او برطرف خواهد شد یانه، می تواند با وضوی جبیره ای در اول وقت نماز بخواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی مدتی دستش را برای وضوی جبیره ای در کیسه پلاستیکی کرده و وضوی ارتماسی گرفته و یا به جای دست کشیدن، آن را شسته و نماز خوانده، آیا نمازهای او صحیح است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دست کسی مجروح است و باید وضوی جبیره ای بگیرد، آیا اگر قسمت مجروح را که تا مچ یا آرنج است در کیسه پلاستیکی بگذارد و وضو بگیرد چطور است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که وظیفه اش وضوی جبیره است اگر در غیر وقت نماز به نیّت طهارت وضو بگیرد، وضویش چه حکمی دارد؟ آیا با این وضو می تواند نماز واجب بخواند؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image