پالایش نتایج جست و جو

بیش از 8085 نتیجه (1.533 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به مطالبی که در رساله جنابعالی در رابطه با برطرف کردن موانع رسیدن آب به اعضای وضو مطرح شده در مورد کسانی که مثلاً شغل آنها نقاشی است و خیلی از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر آب نجس، به بخار تبدیل شود و دوباره به صورت آب درآید، بخار مذکور و آب جدید، پاک است یا نجس؟ و اگر بخار به یخ تبدیل شود، مانند بخارات داخل یخچال،


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به مطالبی که در اجوبة الاستفتائات در رابطه با برطرف کردن موانع رسیدن آب به اعضای وضو مطرح شده، در مورد کسانی که مثلاً شغل آنها نقاشی است و خیلی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر روزه دار بى اختیار در آب بیفتد، یا او را در آب بیندازند و سر او زیر آب رود، یا فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه اش باطل مى شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرق بین آب کر با آب قلیل چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام مسح سر، آب کف دست زیاد باشد، به طورى که موجب جریان آب شود، آیا لازم است آب کف دست را کم کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ما از این لوله یک انشعاب گرفتیم چون آب روستایی قطع شده و کنتور نداریم. آیا خوردن این آب یا وضو با آن، اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در رساله توضیح المسائل فرموده اید: میت را اول با آب سدر، دوم با آب کافور، سوم با آب خالص، غسل دهند، حال شخصى میت را اشتباهاً اول با آب کافور و بعد با آب


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نجاستی وارد آبی شود که مشکوک است بین آب کر و قلیل، حکم این آب چیست؟ آیا به آب قلیل ملحق می شود و حکم به نجاست می شود، یا به آب کر ملحق است، در نتیجه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ماهی را از آب بیرون آورده‌اند و در آب نمک انداخته و در آن مرده است آیا حلال است و اگر بطور کلّی ماهی را از آب اصلی بیرون بیاورند و در آب مضاف قرار دهند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هنگام استفاده از آبِ تشت برای غسل جنابت، اگر آب از بدن به تشت بريزد، آیا آب داخل تشت نجس است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر آب كر را با تشت به جاي نجس بپاشند آيا اين آب، آب كر محسوب مي‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مقدار سدر و کافوری که در آب مخلوط میکنند جهت غسل میت زیاد باشد و آب را مضاف کند، ازاین جهت که این آب ، آب مضاف شده اشکالی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا آب وضو باید از آب تصفیه شده باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر آب محلى از تانکر تأمین مى‌شود و کسى که در حال استفاده از آب است نداند که آیا مقدار آب تانکر کُر است یا نه چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام مسح سر، آب کف دست زیاد باشد به گونه ای که موجب جریان آب شود، آیا لازم است آب کف دست را کم کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام وضو شیر آب را بخواهیم باز و بسته بکنیم ، آیا این آب با آب وضو مخلوط نمی شود ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در تطهير، چه فرقى بين آب كر و آب جارى است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر مقدار سدر و کافوری که در آب مخلوط می‌کنند جهت غسل میت زیاد باشد و آب را مضاف کند، ازاین‌جهت که این آب، آب مضاف شده اشکالی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام مسح سر، آب کف دست زياد باشد به گونه‌اى که موجب جريان آب شود، آيا لازم است آب کف دست را کم کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آب سدر غسل داده و پس از دفن متوجه شده است، آیا باید قبر را نبش کنند و غسل را به ترتیب اعاده کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام مسح سر، آب کف دست زیاد باشد به گونه‌ای که موجب جریان آب شود، آیا لازم است آب کف دست را کم کنند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

براى پاک کردن آب قليل آيا بايد حتما آب کر را با آب قليل ممزوج کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای پاک کردن آب قلیل آیا باید حتماً آب کر را با آب قلیل ممزوج کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر براى غسل کردن عضوى زیر آب برده شود، در صورتى که بعضى از جاهاى آن آب نرسیده باشد، آیا با دست مى‌توان در زیر آب آن قسمتها را شست بى‌آنکه آن را از آب


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مسجد محلۀ ما آب سردکنى است، استفاده از آب آن در غیر هنگام نماز، چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

انجام غسل ترتیبی در داخل آب مانند آب استخر چگونه می‌باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای پاک کردن آب قلیل آیا باید حتما آب کر را با آب قلیل ممزوج کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا فرقی دارد که لباس مذکور با آب کر تطهیر شده باشد یا با آب قلیل؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

يا بايد بادام و آب را تطهير كرد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image