پالایش نتایج جست و جو

بیش از 3132 نتیجه (0.883 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با نبودن محارم نسبی، محارم سببی غیر از شوهر مثل پدرشوهر و داماد و... مقدم بر اجنبی است یا در یک ردیف محسوب می شوند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با نبودن محارم نسبی، محارم سببی غیر از شوهر - مثل پدر شوهر و داماد و … - مقدم بر اجنبیست یا در یک ردیف محسوب می‌شوند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفاً زنا کرده است، آیا فرزند متولد شده از آنان نسبت به مادر، ولد شبهه حساب می‌شود یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حکم زنا با محارم نسبی (که حد قتل است) شامل نسب غیرشرعی مانند ولدالزنا نیز می‌‏گردد؟ به دیگر بیان آیا حکم قتل درباره زنای ولدالزنا با مادر خود و سایر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفا زنا کرده است، آیا فرزند متولد شده از آنان نسبت به مادر، ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفاً زنا کرده است، آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟ مستنداً ذکر فرمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توضیح: زن از محارم نسبی مرد نمی باشد. و چیزی هم بعنوان معوض دریافت ننموده و در مورد هبه هم هیچ تغییری ایجاد نشده است.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توضیح: زن از محارم نسبی مرد نمی باشد. و چیزی هم بعنوان معوض دریافت ننموده و در مورد هبه هم هیچ تغییری ایجاد نشده است.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از اینکه سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از این‌که سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از نظر قرآن اخلاق مطلق است يا نسبي؟ اگر نسبي نيست، چرا قرآن دروغ مصلحت‌آميز را جايز شمرده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا اخلاق نسبي وتابع سليقه و قرارداد است ، يا مطلق ؟ اگر نسبي نيست پس چرا دروغ‌گفتن در مواردي خوب مي‌شود ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا اخلاق نسبي وتابع سليقه و قرارداد است ، يا مطلق ؟ اگر نسبي نيست پس چرا دروغ‌گفتن در مواردی خوب مي‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معرفت انسان نسبی است یا مطلق؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

محارب، مهدورالدم مطلق است یا مهدورالدم نسبی؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

، صحبت‌ کردن‌ معمولی‌ فراوان‌، سوار کردن‌ مادر یا هر یک‌ از محارم‌ بر پشت‌ جهت‌ انجام‌ طواف‌ یا سعی‌ و ....


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صحبت‌ كردن‌ معمولی فراوان‌، سوار كردن‌ مادر يا هر يک از محارم‌ بر پشت‌ جهت‌ انجام‌ طواف‌ يا سعی و ....


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا معرفت انسان نسبی است یا مطلق است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صله رحم با اقوام نسبی واجب است یعنی کیا؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زن پدر و بستگان نسبی او با من محرم هستند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پدر رضاعی شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نسبیت یعنی چه و آیا حقیقت , نسبی است ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا نسبي دانستن عصمت معصومين ـ عليهم السلام ـ توهين به آن بزرگواران تلقي مي شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صفات اخلاقي مطلقند يا نسبي؟ نسبيت اخلاق به چه معنا است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اخلاق مطلق است یا نسبی؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مفاهيم اخلاقي نسبي هستند يا مطلق و چه استدلالي بر آن وجود دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

2) شهادت فامیل نسبی در این خصوص از چه اعتباری برخوردار است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به برداشت نسبی ما از قرآن چگونه به عمق واقعی آن می توان دست یافت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به قول استاد شهید مطهری «شر» نسبی است (شر نسبی) پس چگونه در دعای ماه رجب از خداوند می خواهیم ما را از شر دنیا و آخرت دور کند؟ (جمیع شر الدنیا و شر الآخره


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image