پالایش نتایج جست و جو

بیش از 6595 نتیجه (1.217 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با نبودن محارم نسبی، محارم سببی غیر از شوهر مثل پدرشوهر و داماد و... مقدم بر اجنبی است یا در یک ردیف محسوب می شوند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با نبودن محارم نسبی، محارم سببی غیر از شوهر - مثل پدر شوهر و داماد و … - مقدم بر اجنبیست یا در یک ردیف محسوب می‌شوند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از اینکه سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رقص مردان در برابر زنانی که از محارم آنان هستند و همچنین رقص زنان در برابر مردانی که از محارم آنان هستند، اعم از این‌که سببی باشند یا نسبی، چه حکمی دارد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پدر رضاعی شوهر بر زن محرم است و مانند پدر شوهر نسبی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کسانی که به واسطه شیر خوردن محرم می شوند مانند بقیه اقوام نسبی و یا سببی دارای حق خویشاوندی می باشند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زنی، دختری نَسَبی داشته و سپس آن زن ازدواج مجدّد می‌کند و در زمانی که نزد شوهر دوّم بسر می‌بَرَد پسر بچه‌ای به او می‌دهند که شیر به او دهد، حال بعد از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

، صحبت‌ کردن‌ معمولی‌ فراوان‌، سوار کردن‌ مادر یا هر یک‌ از محارم‌ بر پشت‌ جهت‌ انجام‌ طواف‌ یا سعی‌ و ....


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صحبت‌ كردن‌ معمولی فراوان‌، سوار كردن‌ مادر يا هر يک از محارم‌ بر پشت‌ جهت‌ انجام‌ طواف‌ يا سعی و ....


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

احکام محارم رضاعی چیست ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا نزدیکان سببی و نسبی متوفی یا مقتول می توانند اجازه دهند که عضوی از اعضای میت به دیگری پیوند زده شود یا در تشریح استفاده شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

طبق حديث مشهور پيامبر( ص): کُلُّ سَببٍ و نَسَبٍ مُنقَطعُ يوم القيامه الّا سَببي و نسبي. روز قیامت غیر نسب من هیچ سبب و نسبی کار ساز نخواهد شد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا محارم سببی مانند مادر زن و ربیبه بعد از قطع سبب باز هم محرمند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

محارم سببی مانند مادر زن و ربیبه بعد از قطع سبب باز هم محرمند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از نظر محارم رضاعی (شیمیایی و فیزیکی) چرا بچه باید شیر را مستقیماً از پستان مادر بخورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با توجه به اینکه کلمه‌ی «القربی» مانند «کبری» مفرد مؤنث اسم تفضیل است، و نیز در لغت به خویشاوند نسبی اطلاق می‌شود، چطور حضرت علی)ع( که خویشاوند سببی است


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

قبول می‌کنند، بیان فرمایید؟ اگر مثلاً بین پسرخوانده و مادرخوانده یا بین دخترخوانده و پدرخوانده صیغه محرمیت جاری شود، آیا به نزدیکان درجه اوّل نیز چه سببی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خواهشمند است بفرمایید حکم قرآنی : ( و لا تجمعو بین الاختین ) ناظر بر خواهران تنی است یا شامل خواهران ناتنی و رضاعی نیز میشود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خواهشمند است بفرمایید حکم قرآنی : ( و لا تجمعو بین الاختین ) ناظر بر خواهران تنی است و یا عام بوده و شامل خواهران ناتنی و رضاعی نیز میشود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خواهشمند است بفرمایید حکم قرآنی : ( و لا تجمعو بین الاختین ) ناظر بر خواهران تنی است و یا عام بوده و شامل خواهران ناتنی و رضاعی نیز می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفاً زنا کرده است، آیا فرزند متولد شده از آنان نسبت به مادر، ولد شبهه حساب می‌شود یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حکم زنا با محارم نسبی (که حد قتل است) شامل نسب غیرشرعی مانند ولدالزنا نیز می‌‏گردد؟ به دیگر بیان آیا حکم قتل درباره زنای ولدالزنا با مادر خود و سایر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفا زنا کرده است، آیا فرزند متولد شده از آنان نسبت به مادر، ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفاً زنا کرده است، آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟ مستنداً ذکر فرمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا «نسبی گرایی» در شناخت معارف دین سبب «تسامح» در دین و مذهب می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در کتاب رساله نوین جلد سوّم (چاپ اوّل) صفحه 83 آمده است که: «شوهر خواهر و خواهر زن از محارم سببی هستند»، لطفاً بفرمایید؛ آیا خواهر زن و یا شوهر خواهر محرمند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دلیل محرم شدن خواهر و برادر رضاعی چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در لقاح مصنوعی، رحم استیجاری و نسب نامشروع رابطهی فرزند با صاحب نطفه و صاحب رحم چگونه است؟ در صورتی که زن و شوهر در اینکه آیا با یکدیگر محرمیت رضاعی دارند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا ازدواج با خواهرزاده يا برادرزاده رضاعي همسر، به اجازه او نياز دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در موضوع رضاع اگر بعد از برادر و خواهر رضاعی، اولادی به ثمر برسد؛ آیا ممکن است با هم ازدواج کنند؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image