پالایش نتایج جست و جو

بیش از 5817 نتیجه (1.2 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسى به حالت عمدى در روز یوم الشک با جنابت وارد صبح شود و بعد معلوم شود، یوم الشک روز اوّل ماه مبارک رمضان بوده، روزه اش چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا با تصور امور شهوانی و شک در خارج شدن منی می توان به جنابت خویش پی برد؟ در آن صورت لازم است برای هر تصور غسل کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسى به حالت عمدى در یوم الشک اول رمضان با جنابت وارد صبح شود و سپس معلوم شود که آن روز، روز اول رمضان بوده است، وظیفه ى او چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کسی به حالت عمدی در یوم الشک اول رمضان با جنابت وارد صبح شود و سپس معلوم شود که آن روز، روز اول رمضان بوده است، وظیفه ی او چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی در حال روزه گرفتن است بعد از ظهر می‌بیند آثار جنابت بر او می‌باشد و اطمینان به جنابت خود پیدا می‌کند امّا برای او شکّ حاصل است که آیا جنابتش قبل از


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصى در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت‏ روزه است، آیا کفّاره روزه‏هایى که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا اینکه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که در اوایل بلوغ نسبت به حکم باطل شدن روزه با جنابت عمدی در روز جهل داشته و حال نسبت به صحت روزه هایش در آن زمان شک دارد، آیا الان تکلیفی بر عهده


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت روزه است، آیا کفّاره روزه‌ هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا این‌که


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا بدون جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می‌توانم در یک غسل بگویم نیت می‌کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت روزه است، آیا کفّاره روزه هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا اینکه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که چند روز را در حال جنابت روزه بگیرد و نداند که شرط صحت روزه، طهارت از جنابت است، آیا باید برای روزه‌‌هایی که با این حال انجام داده، فقط قضا به جا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحّت‏ روزه است، آیا کفّاره روزه‏هایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا اینکه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در حال جنابت چند روز روزه بگیرد و نداند که طهارت از جنابت شرط صحت روزه است، آیا کفاره روزهایی که در حال جنابت گرفته بر او واجب است یا این که قضای


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می‌توانم در یک غسل بگویم "غسل می‌کنم غسل حیض و جنابت قربت الی الله"؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا قبل از جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحيح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا قبل از جنابت، انجام دادن غسل جنابت صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا آرایش کردن در حال جنابت کراهت دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شيردادن مادر در حال جنابت چه حكمي دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فقط یکبار روحانی روستا که احکام می‌گفت به مسأله جنابت رسید، در ذهنم خطور کرد آیا جنابت هم برای من پیش آمده یانه؟ چون اصلاً نمی‌دانستم جنابت یعنی چه؟ به


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از خواب اول در حال جنابت چیست؟(1)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

منظور از خواب اول در مسئله بقاء بر جنابت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می توانم در یک غسل بگویم نیت می کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر بر من دو غسل واجب باشد (غسل حیض و جنابت) آیا می‌توانم در یک غسل بگویم نیت می‌کنم غسل حیض و جنابت انجام دهم و با دو نیت یک غسل انجام دهم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی كه چند روز را در حال جنابت روزه بگيرد و نداند كه شرط صحت روزه، طهارت از جنابت است، آيا بايد برای روزه‌‌هايی كه با اين حال انجام داده، فقط قضا به جا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى که در حال جنابت يا در حال حيض بميرد، غسل حيض يا جنابت بر او واجب است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بقای بر جنابت در مطلق صوم مبطل است حتّی در مندوب؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خوردن در حال جنابت چه ضرري دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا نبايد بدون غسل از جنابت قبل، مجدد آميزش كرد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image