پالایش نتایج جست و جو

بیش از 4221 نتیجه (1.133 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پرداخت زکات و صدقات به چه صورت باشد بهتر است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا غیر سید مى‌تواند کفارات و صدقات را به جز زکات مال و زکات فطره به سید بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که خمس، زکات تسعه، زکات فطره، کفّارات، ردّ مظالم، لقطه و صدقات نذری را ریأبدهد، آیا اسقاط ذمّه می‌شود و فقط معصیت کرده است و یا این که اسقاط ذمّه هم


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کدام يک براى کمک از زکات فطره و صدقات و... استحقاق بيشترى دارند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اشخاصى فقیر و مستمند از زکات فطره و صدقات استفاده مى‌کنند، و بعضى‌ها هم از راه گدایى، گذران زندگى مى‌کنند، گاهى از هزینۀ سالشان بیشتر است، آیا خمس آن اضافه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کدام یک برای کمک از زکات فطره و صدقات و... استحقاق بیشتری دارند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می شود زکات فطره را در صندوق صدقات انداخت ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کدام یک برای کمک از زکات فطره و صدقات و … استحقاق بیشتری دارند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان صدقات مستحبی را به سادات فقیر داد ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟ ج) آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟ آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف در معصیت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مى توان از صدقات مستحبى به سید فقیر پرداخت نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفارات و مظالم و صدقات تبرعى را مى توان به سادات داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی که صدقات بستگان خود را جمع آوری نموده و در بین نیازمندان فامیل تقسیم می کند؛ چنانچه به یکی از آن ها مبلغ صد هزار تومان از پول شخصی بپردازد، آیا می


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت المال پرداخت شود؟ج) آیا باید احراز شود که دین به واسطه انفاق بر عائله و در راه طاعت خدا بوده، نه بر اثر اسراف و صرف


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً بفرمایید: الف) آیا حکومت اسلامی وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟ ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامی، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا خيرات و صدقات افراد، تأثيري بر وضعيت ميّت در قبر دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا كارهاي خير از قبيل نماز و روزه و صدقات براي ميت مفيد است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هبه و بخشش و هدایا و صدقات مستحبی در صورتی که از مخارج سال انسان زیاد بیاید، آیا خمس دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مظالم و کفارات (مثل کفاره روزه) و صدقات واجبه را می‌شود به واجب النفقه داد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا جايز است غير سيّد کفارات و مظالم و صدقات خود را به سيّد بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است غیر سید کفارات و مظالم و صدقات خود را به سید بدهد یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است صدقات مستحبی را به سادات نیازمند پرداخت کرد ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است صدقات مستحبی را به سادات نیازمند پرداخت کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا کفارات و مظالم و صدقات تبرعی را می توان به سادات داد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است غیر سیّد کفارات و مظالم و صدقات خود را به سیّد بدهد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا خیرات و صدقات افراد، تأثیری بر وضعیت میّت در قبر دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا می توان از صدقات مستحبی به گدایان بین راهی کمک کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا مظالم و کفارات و صدقات واجبه را مى‏‌شود به واجب النّفقه داد یا نه؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جایز است غیر سید کفارات و مظالم و صدقات خود را به سید بدهد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image