پالایش نتایج جست و جو

بیش از 319 نتیجه (0.783 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زرتشت یکتاپرست بود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا ساسانیان آیین زرتشت را به رسمیت اعلان کردند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

احکام ازدواج و طلاق در دین زرتشت چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زرتشت، پیامبر إلهی بوده است؟ اگر پیامبر إلهی بوده اند، همین زرتشت و مکتب او بوده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ثنویت در زرتشت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

درباره «زرتشت» توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در دانشگاه ما یکی از دانشجویان شدیدا از حقانیت زرتشت دفاع می کند.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نام پیامبر زرتشت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کتاب «چنین گفت زرتشت» از زبان خود نویسنده یعنی فردریش نیچه است یا از زبان خود زرتشت؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برخی احکام زرتشت کدامند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زرتشت دینی توحیدی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زرتشت پیامبر بود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

انسان شناسی و اخلاق در آیین زرتشت را بررسی نمایید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مفهوم آخرالزمان در آیین زرتشت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اهریمن در آیین زرتشت کیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مورد تعدد زوجات در دین زرتشت توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تفاوت زرتشت با مجوس چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زرتشت پیامبر خداست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تاریخ زرتشت با توجه به متون زرتشتی چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معجزات زرتشت چه بوده؟ منابع پاسخ این سوال کدامند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا ازدواج با محارم در زرتشت رواج شده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا دین زرتشت درباره حکومت و حکومت داری نظری دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زرتشت و تاریخ اسلام


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

علت اولوالعزم نبودن زرتشت با وجود داشتن کتاب و آیین چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیین قربانی در زرتشت چگونه بوده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زرتشت دین الهی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

معاد و حیات پس از مرگ در دین زرتشت چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا آیین زرتشت دین الاهی بوده است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

انسان کامل از دیدگاه زرتشت کیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شرح حال و سرگذشت زرتشت با توجه به متون زرتشتی چگونه است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image