پالایش نتایج جست و جو

بیش از 1452 نتیجه (0.867 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که در صحیح ادا کردن الفاظ اذکار رکوع، بعد از رکوع یا در هنگام رکوع، شک کند، چه باید بکند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تكليف بيمارى كه نمىتواند به مقدار ركوع در حالت ركوع باقى بماند، (يعنى تنها قسمتى از ذكر را مىتواند در حالت ركوع بگويد) چيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ماموم هنگامی که امام در رکوع است به او ا قتدا کند و به رکوع امام نرسد یا شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه وظیفه چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار قبل از تمام شدنِ ذکر رکوع، سهواً، سر از رکوع بر دارد، نمازش چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که بعد از رکوع نمی‌داند که ذکر رکوع را گفته است یا نه؟ چه باید بکند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وظیفه کسی که نمی تواند به اندازه ذکر رکوع در حالت رکوع توقف کند چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار قبل از تمام شدن ذکر رکوع، عمدا یا سهوا سر از رکوع بردارد، حکم نماز چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر به نماز جماعت برسیم و امام در رکوع باشد و ما تکبیرة الاحرام بگوییم و قبل از اینکه به رکوع امام برسیم امام از رکوع بلند شود چه کار باید بکنیم؟ نماز


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار قبل از تمام شدن ذکر رکوع، عمداً، سر از رکوع بردارد، نمازش چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیماری که رکوع و سجود را با اشاره انجام می‌دهد در صورتی که شک کند در حال رکوع است یا سجده، تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مستحبات رکوع چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار رکوع را فراموش کند و قبل از سجده متوجه شود و بدون قیام رکوع کند حکم چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر نمازگزار رکوع را فراموش کند تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر قبل از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد، سهواً ذکر رکوع را بگوید، نمازش چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در رکوع به چه اندازه‌ای باید خم شویم؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورت شک در بجا آوردن رکوع تکلیف نمازگزار چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شک در حالتی که آیا الان حمد و سوره را گفته ام یا رکوع انجام داده ام، الان نمیدانم باید رکوع بروم یا سجده،حکم شک بین این دوحالت چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنگام ذکر رکوع بدن حرکت کند حکم نماز چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وظیفه کسی که ناتوان از رکوع می باشد چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شك بل ركوع


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر قبل از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد، عمداً ذکر رکوع را بگوید، نمازش چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مىگيرد، آيا مىتواند قبل از امام سر از ركوع بردارد، يا در نماز جماعت شركت نكند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دارد؟2) اگر بصورت سهوی ذکر رکوع در سجده یا بالعکس گفته شود چه حکمی دارد؟3) اگر شخصی مدتی ذکر رکوع و سجود را از روی اشتباه جابجا بگوید چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در چه موردی می‌تواند رکوع را با اشاره به جای آورد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در احکام رکوع بین نماز واجب و مستحب تفاوتی وجود دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در رکوع چه ذکری باید گفته شود و چند مرتبه باید تکرار شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه فردی نمی دانسته است که در رکعت سوّم و چهارم باید صبر نمود تا امام به رکوع رود و بعد اقتدا نماید،همزمان با رکوع رفتن امام اقتدا کرده، نمازهای سابق


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر ماموم سهوا زوتر ازامام به رکوع برود تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که بدون قصد رکوع خم شده است تکلیف او چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چه کارهایی در حال رکوع نماز، مستحب یا مکروه است؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image