پالایش نتایج جست و جو

بیش از 10000 نتیجه (1.317 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به حقوق بازنشستگی و پاداش آن خمس تعلّق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به پولی که به عنوان بازخرید و بازنشستگی به افراد داده می‌شود خمس تعلّق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دولت بعد از بازنشستگی به کارمندان خود، پاداش پایان خدمت می دهد. آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به پاداشی که بعد از بازنشستگی به کارمندان می دهند، خمس تعلق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مبنای پرداخت پاداش بازنشستگی به کارگرانی که با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفا بفرمایید پاداش بازنشستگی کارمندان دولت که معمولا در طی سالیان خدمت آنها تحت عنوان صندوق های مختلف از حقوق آنها کسر می گردد مشمول خمس می شود.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تكليف كارفرمايان در خصوص پاداش بازنشستگي كارگران و يا از كار افتادگي آنان چيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پرداخت پاداش بازنشستگي به ميزان بيش از يكماه درچه مواردي براي كارفرما الزام آور مي شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پاداش بازنشستگی شهید چگونه بین همسر و فرزندان شهید تقسیم می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

كشوريدر حكم حقوق ثابت مي باشد آيا اين قسمت از حقوق ثابت همانند حق شغل و شاغل و فوق العاده مديريت مشمول كليه احكامي كه قانونگذار براي حقوق ثابت از جمله بازنشستگي


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا به حقوق بازنشستگي خمس تعلق مي‌گيرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پاداش پایان سال بازنشستگی متوفی جزء ماترک محسوب می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه سابقه كار كارگري كه بر اساس مقررات قانون تأمين اجتماعي بازنشسته شده است بيش از سي سال باشد (مثلاً 35 سال) آيا كارفرما مكلف به پرداخت پاداش بازنشستگي


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حقوق بازنشستگی خمس دارد؟ با توجه به اینکه در دوران خدمت کارمند، هرماه مقدرای از حقوق او برای بازنشستگی کسر می شود.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مورد خمس‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ بفرمایید:


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفا اعلام نماييد اخذ تعهد از متقاضيان بازنشستگي پيش ازموعددرچارچوب قانون مذکور به منظور عدم پيگيري مطالبات قانوني ازقبيل پاداش پايان خدمت، بازخريد مرخصي


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اخصاص‌ يافته‌، آيا به‌ مجرّد دريافت‌ بايد خمس‌ آن‌ را بدهند يا پس‌ از كسر مؤنه‌ و سر سال‌ خمسی؟ 2) در فرض‌ بالا، و بر فرض‌ آن‎كه‌ به‌ مجرّد دريافت‌ خمس‌


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به حقوق بازنشستگی کارمندان، چه زمانی خمس تعلق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پولی که بیمه طبق قرارداد به انسان می‌دهد و نیز حقوق بازنشستگی و نیز پولی که به صورت یک جا به عنوان سابقه کار بعد از بازنشستگی می‌دهند، آیا خمس دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا باید خمس حقوق بازنشستگی را پس از دریافت از دولت، بلافاصله پرداخت کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هر ماه از حقوق من مبلغی را کسر می‌کنند که پس از بازنشستگی به من بازپرداخت نمایند. آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

خمسی که به درآمد تعلق می گیرد آیا به حقوق بازنشستگی نیز تعلق می گیرد یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به حقوق بازنشستگی که به کارمندان و یا بعد از مرگ به خانواده ی آن ها داده می شود، خمس تعلّق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پولی که بیمه طبق قرارداد به انسان می دهد و نیز حقوق بازنشستگی و نیز پولی که به صورت یک جا به عنوان سابقه کار بعد از بازنشستگی می دهند، آیا خمس دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پولی که از بیمه می‌رسد و نیز حقوق بازنشستگی و یا دیه‌ای که در وسط سال دریافت می‌شود متعلق خمس است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از حقوق کارمندان مقداری به عنوان پس‌انداز کسر می‌شود و بعد از بازنشستگی یک جا پرداخت می‌شود، آیا این مبلغ متعلق خمس می‌شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا پولی که از بیمه می رسد و نیز حقوق بازنشستگی و یا دیه ای که در وسط سال دریافت می شود متعلق خمس است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نظر شما در مورد خمس این مبالغ چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا حق سنواتی که در پایان خدمات دولتی و در بازنشستگی به کارمندان پرداخت می شود خمس دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا به این اقساط، خمس تعلّق می‌گیرد یا خیر؟ و اگر تعلّق می‌گیرد، هر ماه باید پرداخت شود یا یکباره؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image