پالایش نتایج جست و جو

بیش از 6010 نتیجه (2.2 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای خود بنماید؛ آیا موقوفه به اعتبار اعیان سابق، حقی بر اعیان مستحدثه‏‎ ‎‏پیدا می کند یا خیر؟ و آیا می شود مستأجر را مقید کرد که قسمتی از اعیان را به


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر کوئی شخص احتیاط پر عمل کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ مختلف مجتہد کی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے مثال کے طور پر خرید و فروش کے مسئلے میںیہ ہے کہ ایک مرجع کی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا موقوفه به اعتبار اعیان سابق حقّى بر اعیان مستحدثه پیدا میکند یا خیر؟ و آیا مى‏‌شود مستأجر را مقید کرد که قسمتى از اعیان را به موقوفه تملیک کند، یا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا موقوفه به اعتبار اعیان سابق حقّی بر اعیان مستحدثه پیدا می کند یا خیر؟ و آیا می شود مستأجر را مقید کرد که قسمتی از اعیان را به موقوفه تملیک کند؟ یا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در قرارداد مزارعه آیا پس از انقضاى مدت تعیین شده عامل با مُزارع از حیث عرصه و اعیان ملک شریک مى شود؟ یا در تقسیم منافع فقط از اعیان مورد مزارعه سهم مى


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا خداوند اصل استعدادها را در اعیان متفاوت قرار داده است؟ با وجود اعیان ثابته، شب قدر به چه معنا است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا موقوفه به اعتبار اعیان سابق حقّى بر اعیان مستحدثه پیدا مى کند یا خیر؟ و آیا مى شود مستأجر را مقید کرد که قسمتى از اعیان را به موقوفه تملیک کند؟ یا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

باشد؟ و می تواند اعیان جایگزین عرصه نمود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريك در اعيانى را بپردازد، ولى شريك در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تكليف چيست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصی از محل درآمد و عواید موقوفه و از محل واگذاری حقوق استیجاری املاک آن، مبادرت به احداث اعیان بر روی عرصه ی متعلق به ثلث که وقف نبوده، نموده است و ملک


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شریک در اعیانى را بپردازد ولى شریک در اعیانى به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورتی که میت وصیت به بعض حبوه برای غیر من له الحبوه نماید، یا وصیت به اعیان حبوه بنماید برای استیجار نماز و روزه، در این صورت وصیت نافذ است چه در اعیان


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در جایى که مالک عرصه و اعیان دو نفر هستند اگر اعیان خراب شود و مالک عرصه زمین را به دیگرى واگذار نماید آیا مالک اعیانى سابق حقى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دیگر دیه نداشته و سقوط ارزشى آن در آینده نیز محتمّل است، حال با این اوصاف :الف : نظر حضرت عالى را در باب اعیان ششگانه دیات اوّل این که از جهت رعایت تعادل


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

امکانات اداره شهر را تأمین نماید نظر به اینکه اکثر مساجد و حسینیه ها به علل گوناگون نتوانسته اند عرصه و اعیان آنها را به ثبت برسانند در وضع فعلی در جهت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا «ثابتات ازلیه» که معتزله بیان کرده‌اند همان «اعیان ثابته» نزد عرفا است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا در مبحث دیه جنین به جز دینار نامی از اعیان سته دیگر برده نشده است و دیه جنین را فقط دینار دانسته اند، حال آنکه در دیه نفس و یا اعضا از همه اعیان ستّه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در قرارداد مزارعه آیا پس از انقضای مدت تعیین شده عامل با مُزارع از حیث عرصه و اعیان ملک شریک می شود؟ یا در تقسیم منافع فقط از اعیان مورد مزارعه سهم می


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نظر شما در بقاء یا سقوط مالکیت مالک اعیان نسبت به بناء و اشجار با انهدام بناء یا خشکیدن درختان چیست و مالک شرعی اعیان می‌تواند به شکل اولیه، تجدید بناء


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چرا در مبحث دیه جنین به جز دینار نامی از اعیان سته دیگر برده نشده است و دیه جنین را فقط دینار دانسته اند حال آنکه در دیه نفس و یا اعضا از همه اعیان سته


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

به شخص ثالثى بفروشد و سهم شریک در اعیانى را بپردازد، ولى شریک در اعیانى به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تکلیف چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرمایید، در حال حاضر در دادگاهها معمولا نقره انتخاب می شود و بهای یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت می گردد که تناسبی با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زمین و اعیانی وقف بوده، اعیان از بین رفته، زمین باقی است، کسی هم او را آباد‏‎ ‎‏نمی کند، می شود زمینش را فروخت یا نه؟‏


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً «سرادق»، «کرسی»، «عرش» و «اعیان ثابته» را به صورت تفصیلی توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

هنگام خرید و فروش سبزی، مقدار زیادی گِل به همراه آن خرید و فروش می‌شود، آیا در این صورت معامله باطل است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا جعل تولیت بر موقوفه‌ها که مشروط بر احداث اعیان مى‌باشد و واقف هزینه‌اى هم متحمل نگردیده است صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا در صورت نیاز و ضرورت می‌تواند خرید و فروش نماید؟ آیا در این امور می‌تواند به شخص دیگری وکالت دهد تا از طرف او خرید و فروش کند یا به غیر خرید و فروش


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرمایید، در حال حاضر در دادگاه‌ها معمولا نقره انتخاب مى شود و بهاى یوم الادا به نرخ بازار تعیین و پرداخت مى گردد که تناسبى با ارزش اعیان دیگر دیه نداشته


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image