پالایش نتایج جست و جو

بیش از 2653 نتیجه (1.533 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر عورت ازدواج کے بعد تغییر جنسیت انجام دے، تو کیا وه اپنے سابقه ازدواج کے مهریه کا تقاضا کرسکتی هے؟ اس طرح اگر مرد تغییر جنسیت انجام دے، تو کیا اس پر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دے اور مرد بن جائے، تو کیا پرورش کی صلاحیت پھر بھی اس میں باقی رهتی هے ـ اسی طرح اگر جب باپ کو بچے کی پرورش سونپی گئی هو، وه تغییر جنسیت انجام دے کر عورت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تغییر جنسیت اشکال دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

"تغییر جنسیت" کیا هے اور فقهائے اسلام نے اس کی کونسی تعریف پیش کی هے؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زن و مردی با هم ازدواج کرده اند، اگر مرد تغییر جنسیت دهد حکم ازدواج آن ها چگونه است؟ حال اگر هر دو تغییر جنسیت دهند چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لباس مردانه مى پوشیده و حالا که بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شیمیایى حالت مردانه در او ایجاد شده و با مراجعه به پزشک، درخواست تغییر


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

برای زنان و مردان و اشخاص خنثی که تغییر جنسیت در عمل برای آنان ممکن است تا آن ها را به «احدی الجنسین» ملحق کنند و هم چنین زنان و مردانی که آثار مرد یا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زن و شوهر، هر دو تغییر جنسیت دهند، حکم ازدواج آن ها چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تغییر جنسیّت جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زن و شوهر هر دو تغییر جنسیت دهند اگر تغییر جنسیت آندو با هم و در یک زمان باشد حکم ازدواجشان چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغییر جنسیت چه حکمی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر یکى از زوجین تغییر جنسیّت دهد لطفاً بفرمایید: 1. حکم ازدواج آنها چیست؟ 2. مهریّه زوجه چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زن و مردی با هم ازدواج کرده اند، اگر مرد تغییر جنسیت دهد، حکم ازدواج آن ها چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

داده است، از فرزند خود به چه اندازه ای ارث می برد، آیا جنسیت فعلی او مورد نظر است یا جنسیت قبل از تغییر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وضعیت نفقه زوجه پس از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟ چنان چه مرد تغییر جنسیت دهد، یا زن جنسیت خویش را تبدیل نماید، آیا در مورد نفقه زوجه تغییری حاصل می شود


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

"، (نساء، 119)، آیا تغییر جنسیت حرام نیست؟ به عبارت دیگر، این خدای متعال است که برخی را پسر و برخی را دختر آفریده است، آیا با تغییر جنسیت، خلقت خداوند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زن و شوهر با هم در یک زمان تغییر جنسیّت دهند، حکم ازدواج قبلى آنها چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا عمل جراحی تغییر جنسیت، جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تغییر جنسیت، تغییر در خلقت خدا نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغيير جنسيّت از نظر شرع چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغییر جنسیت مرد به زن یا زن به مرد در صورتی که حکم پزشک باشد که در صورت عدم تغییر جنسیت بیماری‌های خطیری برای وی به وجود می‌آرود حکم آن چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغییر جنسیّت از نظر شرع چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تغییر جنسیت جایز است یا خیر؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

دست می دهد؟ و هرگاه مادر تغییر جنسیت دهد، و به مرد تبدیل شود، آیا بر کودکان ولایت پیدا می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تغییر جنسیت چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

زنی که ازدواج کرده است؛ چنانچه پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، حکم ازدواج و مهریه ی او چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر زنی که ازدواج کرده، پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، حکم ازدواج آن ها و پرداخت مهریه چگونه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

"، (نساء، 119)، آیا تغییر جنسیت حرام نیست؟ به عبارت دیگر، این خدای متعال است که برخی را پسر و برخی را دختر آفریده است، آیا با تغییر جنسیت، خلقت خداوند


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا در بهشت امکان تغيير جنسيت هست يا نه؟ چرا؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه زن، پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، آیا می تواند مهریه ازدواج پیشین را مطالبه نماید؟ همچنین اگر مرد تغییر جنسیت دهد، آیا موظف به دادن مهریه ازدواج


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image