پالایش نتایج جست و جو

بیش از 505 نتیجه (1.183 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیمه گر مشروع است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر انسان یقین کند که شرکت بیمه با پولهاى بیمه گزاران ربا انجام مى دهد آیا جایز است در این نوع بیمه ها شرکت کند؟ (نوع شرکت بیمه هاى خارجى این‌گونه‌اند)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا اطمینان قلبى را که بیمه گر به بیمه گزار مى دهد مى توان به عنوان مثمن قرار داد؟ (بر فرض اینکه بیمه گر هیچ گونه اقدام تأمینى انجام ندهد)


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بر فرض صحت عقد بیمه، به نظر حضرتعالى بیمه عمر چه حکمى دارد؟ (چه بیمه عمر به شرط حیات، به شرط فوت، مختلط).


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیمه هاى اجبارى که دولت براى حفظ نظم اجتماعى بیمه گزار را مجبور به پرداخت حق بیمه مى کند، چه حکمى دارد؟ (چنانچه یکى از شرایط عقد اختیار مى باشد).


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شخصى مبالغى جهت بیمه پرداخت کرده ولى از دفترچه خود به آن مقدار استفاده نکرده و از مؤسّسه بیمه بستانکار است، آیا اجازه مى‌‌‌‏فرمایید به عنوان تقاصّ از دفترچه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا استفاده از خدمات درمانی بیمه‌ای که بیمه شده، حق بیمه را از پول حرام پرداخت کرده، جایز است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اکثر اوقات پولى را که بیمه گزار به بیمه مى دهد در مقابلش چیزى دریافت نمى کند، آیا در این صورت عقد بیمه صحیح است، و مصداق اکل مال به باطل نیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

غرر که مبطل بیع مى شود آیا در عقد بیمه نیز حکم غرر جارى است و مبطل عقد بیمه است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حق خسارت تأخیر که بیمه گر از بیمه گزار مى گیرد چه حکمى دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اکنون دو سال است که به عنوان مدیر ارشد فروش بیمه عمر با شرکت قرارداد دارم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در بیمه عمر که مبلغ قطعى آن مشخص نیست بلکه تابع شرایط اقتصادى کشور در زمان پایان قرارداد است آیا این نوع در بیمه صحیح است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

رضایت ایشان یقین دارم، کسر کردن، و پرداخت آن به اداره بیمه چه صورت دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که وظیفه داشته قسمتی از حقوق کارمندان را که بابت بیمه کسر می شود را به بیمه پرداخت کند در موارد دیگر هزینه کرده و بالتبع حقوقی که بیمه به آنها پرداخت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

این جانب 12 سال است در شرکتى کار مى‌‏کنم، کار فرما به عناوین مختلف از بیمه کردن کارگران سرباز مى‏زند.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیمه روز، بیمه هفته، بیمه ماه، بیمه سال، بیمه عمر انسان چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

پرداخته کرده و از من خواسته که مدارک لازم را برای دریافت خسارت از شرکت بیمه برای او آماده کنم.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

صورتحساب درمانی را تحویل دفتر بیمه تکمیلی می‌دهم تا تمام یا بخشی از مبلغ هزینه شده برای درمان، به حسابم بازگردد.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

از این رو شرکت بیمهٔ من مبلغ تعمیر اتومبیل آسیب دیده را کاملا پرداخت کرد و پس از آن صورت حسابی به من دست من رسید مبنی بر این‌که آن‌ها مبلغ بیمهٔ ماهیانه


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر انسان یقین کند که شرکت بیمه با پولهای بیمه گزاران ربا انجام می دهد آیا جایز است در این نوع بیمه ها شرکت کند؟ (نوع شرکت بیمه های خارجی اینگونه اند).


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

من با یک شرکت بیمه داخلى قرارداد نمایندگى محضرى نوشته‌‏ام که از محلّ حقّ بیمه دریافتى بیمه نامه‏‌هاى معرّفى شده از طرف این جانب مبلغى تحت عنوان کارمزد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر حق بیمه ماهیانه ده درصد از درآمد تعیین شود در حالى که درآمد اشخاص متفاوت است ولى خدمات بیمه و حق بازنشستگى به همه اعضاء یکسان و مساوى است آیا این نوع


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

لطفاً بیمه و شرایط و احکام آن را از نظر شرعى بیان فرمایید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مورد اصابت قرار دهد و به جرح یا فوت وی بینجامد خانوادهٔ مصدوم یا شخص درگذشته از شرکت بیمه خسارت دریافت می‌کنند و این خسارت مالی از سوی بیمه پرداخت می‌شود


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

نظر اسلام، راجع به مسئله بیمه (جانی و مالی) چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بیمه نماید؟ سؤال 3) آیا به اندوخته ریاضی و سرمایه فوت دریافتی توسط ذی‌نفعان بیمه نامه از شرکت بیمه بابت فوت بیمه شده، خمس تعلق می گیرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

می‌دارد «حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد» به نظر می رسید که این قاعده زمانی حاکم بر قرارداد بیمه خواهد بود که بیمه گر در مهلت


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

مؤسّسه بیمه از کارفرما وجوهى فوق العاده بابت حقّ بیمه کارمندان و کارگران مى‌‏گیرد، چه بسا این «وجوه» گزاف و غیر قابل تحمّل بوده و بعضا موجب تعطیل محلّ


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حال اگر ماشین راننده مقصّر بیمه نباشد، و ماشین راننده بى تقصیر بیمه باشد، و اداره بیمه دیه مقتولین و مجروحین را از بابت بیمه ماشین راننده بى تقصیر بپردازد


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بنادر کشور به تهران و سایر شهرستان‌هاى مختلف) منعقد و وجه آن را دریافت و تصفیه نموده، حال پس از گذشت دو سال و نیم سازمان گوشت مى‌‏خواهد مبالغى به عنوان بیمه


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image