پالایش نتایج جست و جو

بیش از 9063 نتیجه (1.317 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اصطلاحات قرآنی حوامیم و طواسین ثلاث چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در مطالعه‌‌ی کتاب‌های اخلاقى - عرفانى، به اصطلاحات «شریعت»، «طریقت» و «حقیقت» برخورد کردم. لطفاً این اصطلاحات را توضیح دهید.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

شارع در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

فرج در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

محظور در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سجده سهو در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حدث اکبر در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حد ترخص در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

واجب کفایی در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بدل از وضوء در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تفریط در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حرام در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

توکیل در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عسرت در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

جنب در اصطلاحات فقهی چه کسی است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

احتلام در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اظهر در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حنوط در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عقود در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وحدت وجود در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عمره در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آب قلیل در اصطلاحات فقهی چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

قرآن و اصطلاحات عربستان


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اصطلاحات سیاسى ، فرهنگى


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اکتفا به رفع ضرورت کند در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اصطلاحات «موقوفه مجهول المصرف» و «متعذر المصرف» را توضیح دهید؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

قصد رجاء در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تخمیس در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

میت در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

قروح در اصطلاحات فقهی چه معنایی دارد؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image