پالایش نتایج جست و جو

بیش از 499 نتیجه (0.933 ثانیه) 

0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر آفتاب را بر روی هواپیمایی که درآسمان است مشاهده کنیم ولی بر روی زمین هنوز آفتاب نیفتاده آیا حکم به طلوع آفتاب میشود ؟ طرف عصر حکم به غروب می شود یا


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا طهارت سرامیک داخل منزل با آفتاب ممکن است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با چه شرایطی، چیزهای نجس توسط آفتاب تطهیر می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

تابش آفتاب چه چیزهایی را تطهیر می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا زمینى که بر روى آن بول بوده و با تابش آفتاب خشک شده پاک است؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آیا تابش آفتاب، حصیر نجس و درخت و گیاه را پاک می کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چنانچه در وجود هر کدام از شرایط تطهیر با آفتاب شک داشته باشد آیا تطهیر حاصل می شود؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

چگونه می‌توان از قضا شدن نماز صبح در هوای بارانی و ابری که در آن به هیچ وجه آفتاب طی چندین ساعت بعد از اذان طلوع نمی‌کند مطلع شد؟ با تشکر.


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اخلاق پیامبر - توصیف آفتاب


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

سلام علیکم آیا نماز خواندن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و بعداز نماز عصر تا غروب آفتاب مکروه می باشد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بولى که بر روى زمین ریخته شده، آیا با نور آفتاب پاک مى‌شود؟ اگر آب به رویش بریزید بعد آفتاب بتابد چطور؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقت نماز ظهر و عصر تا غروب آفتاب است يا تا ابتداى اذان مغرب؟ آيا مى‌شود بعد از غروب آفتاب نماز مغرب خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آفتاب گرفتن چه اثری بر پوست دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر هنوز در هواپیما آفتاب را ببیند و آفتاب غروب نکرده باشد، ولی در مبدئی که از آن حرکت کرده، قدری هم از غروب آفتاب گذشته باشد، آیا میتواند روزه خود را


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقت نماز ظهر و عصر تا غروب آفتاب است یا تا ابتدای اذان مغرب؟ آیا می‌شود بعد از غروب آفتاب نماز مغرب خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در عصر روز پنج‌شنبه بمیرد، بهتر است او را قبل از طلوع آفتاب روز جمعه دفن کنند یا بعد از طلوع آفتاب؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر شخصی در عصر روز پنج شنبه بمیرد، بهتر است او را قبل از طلوع آفتاب روز جمعه دفن کنند یا بعد از طلوع آفتاب؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آيا شيشه‌‏هاى معمولى درب و پنجره، مانع مطهريّت آفتاب هستند يا نه؟ و اگر پشت خود شيشه نجس باشد، با تابيدن آفتاب بر روى آن پاک مى‌‌‏شود يا خير؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

عسل آفتاب گردان چه خواصی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در صورتى که آن قدر آب انگور را بجوشانند تا دو ثلث آن با آتش کم شود، سپس جهت سفت شدن آن را در آفتاب قرار دهند، حکم آن چیست؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کیا آفتاب لباس، کمبل اور فرش کو پاک کرسکتا هے؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

کسی که نزدیک طلوع آفتاب بیدار شده ولی مضطر به تخلی است و می‌داند که بعد از آن، آفتاب طلوع می‌کند چه وظیفه‌ای دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

در شرایط تطهیر توسط آفتاب گفته شده: «ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می تابد با داخل آن، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد...»، این عبارت یعنی


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

بند لباس نجس شده است آیا آفتاب آن را پاک مى کند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

وقت نماز ظهر و عصر تا غروب آفتاب است یا تا ابتدای اذان مغرب؟ آیا می شود بعد از غروب آفتاب نماز مغرب خواند؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

آفتاب گرفتن چه ضررهایی دارد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

ذکر قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب :


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

با آفتاب چه چیزهایى را مى توان پاک کرد؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

حد زمان شرعی نماز عصر غروب آفتاب است یا اذان مغرب ؟


0 رای
1 پاسخ
0بازدید

اگر در آغاز سفر با هواپیما در مکانى که آفتاب غروب کرده افطار کنیم ولى در پایان سفر به مقصدى برسیم که هنوز آفتاب غروب نکرده باشد، وظیفه روزه دار چیست؟


آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image