✔ سرویس استخراج عبارات کلیدی

📌 عبارت کلیدی، یک نوع دانش مفید برای جستجو طبقه‌بندی اسناد متنی محسوب می‌شود. در سامانه‌های پرسش و پاسخ مسائل دینی، این دانش به کاربر اجازه می‌دهد موضوعات یک سوال را به سرعت تشخیص داده و همچنین با کلیک یک موضوع، سوالات مرتبط با آن موضوع را مشاهده کند. یک نمونه از عبارات کلیدی را در سوال زیر میبینید: خلاصه‌ای از زندگی حضرت یوسف(ع) را بیان کنید؟ عبارت کلیدی:یعقوب، یوسف، زندگی‌نامه، راحیل، زلیخا، عزیز مصر، رحیمه